Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET KOORDINACIONOG TELA VLADE ZA PROCES PRISTUPANJA EU: Tokom jula 2015. godine priprema za poglavlja 23 i 24


Na sastanaku Saveta Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za proces pristupanja Evropskoj uniji, održanom 10. jula 2015. godine u Beogradu, razgovaralo se o aktuelnom stanju pregovora o članstvu sa Unijom, sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), kao i o statusu programiranja i sprovođenja IPA.

Posebno je bilo reči o koordinaciji komunikacionih aktivnosti tokom pristupanja, ali i o reformi državne uprave u procesu evropskih integracija, uvažavajući izazove aktuelne fiskalne konsolidacije.

Sastankom je predsedavala ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije, Jadranka Joksimović, koja je naglasila da je pitanje vremena kada će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da EU i države članice odaju priznanje Srbiji za do sada obavljeni posao u procesu evropskih integracija i na polju sprovođenja reformi, posebno onih ekonomski.

"I predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker i kancelar SR Nemačke Angela Merkel potvrdili su da Srbija ima njihovu podršku da nastavi put izgradnje evropske perspektive države. Junker i Merkel su ocenili da Srbija dobro radi i da se Vlada na ozbiljan način bavi i reformskom agendom i evropskim integracijama. Srbija je prepoznata kao ozbiljan kandidat za članstvo a posvećenost Vlade napretku države i saradnje u regionu svrstalo je Srbiju u red odgovornih i reformski orjentisanih kandidata", istakla je Joksimović izveštavajući članove Saveta o rezultatima posete Merkelove i sastanku sa predsednikom EK.

Ona je dodala da su, nakon uspešno sprovedenog procesa skrininga, u ovom trenutku napori usmereni ka ispunjavanju merila za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 kao i napretku u dijalogu Beograda i Prištine.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU Tanja Miščević obavestila je Savet o pripremama za narednu fazu pregovaračkog procesa, nakon završenog procesa skrininga. Naglasila je da Srbija prati tempo usvajanja izveštaja sa skrininga za jedan broj poglavlja, te da je započeo rad na pregovaračkim pozicijama, ali i na obavezama za ispunjavanje merila za njihovo otvaranje, gde ta merila postoje. Takođe, obavestila je i da se ovog meseca očekuje završetak i predstavljanje akcionih planova za poglavlja 23 i 24, kako bi posle letnje pauze mogla da započne procedura za njihovo potvrđivanje u EU.

Na sastanku Saveta razgovaralo se i o najvažnijim pitanjima u vezi sa predstojećom, redovnom revizijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU. Zaključeno je da je nakon završenog procesa skrininga, u fazi pripreme akcionih planova za ispunjavanje merila za otvaranje pregovora u pojedinim poglavljima i priprema pregovaračkih pozicija, celishodno da kroz predstojeću reviziju bude sačinjen i Nacionalni program koji će sadržati precizne planove za usaglašavanje zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama EU i ispunjavanje uslova za njegovo sprovođenje i primenu.

Planirano je da primena ovakvog, revidiranog NPAA otpočne 1. januara 2016. godine i obuhvati period od tri godine, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine. Realizacija NPAA će, u odnosima sa EU, u narednom periodu predstavljati jedan od ključnih faktora za praćenje napretka Republike Srbije u procesu pristupanja.

Savet je, takođe, zaključio da je neophodno da prioriteti za finansiranje iz IPA 2016 budu usklađeni sa samim procesom pregovora, pre svega sa preporukama sa skrininga i sa najvažnijim aktivnostima u akcionim planovima za otvaranje pojedinačnih poglavlja. Naglašeno je i da državne institucije treba da blagovremeno planiraju kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje projekata finansiranih iz IPA sredstava.

Imajući u vidu da je jedan od zadataka Saveta i da usmeri komunikacione aktivnosti kako bi građanima Srbije bio približen proces evropskih integracija, a na osnovu zaključka sa prethodnog sastanka Saveta, izrađen je Prvi nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o IPA.

Ovaj nacrt predviđa aktivnosti, u periodu od septembra 2015. do kraja 2016. godine, koje će doprineti boljoj informisanosti građana o razvojnoj pomoći iz Evropske unije, pre svega o IPA fondovima. Predviđeno je da ovaj plan bude pripremljen nakon sveobuhvatnih konsultacija sa predstavnicima nadležnih ministarstava i Delegacijom Evropske unije u Srbiji. 

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 10.07.2015.