Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU: Zakon ne prepoznaje decu koja su gurnuta u prosjačenje, prostituciju i najgore oblike dečjeg rada kao žrtve zlostavljanja i iskorišćavanja, već ih tretira kao počinioce prekršaja i propisuje njihovu odgovornost ukoliko su dostigli uzrast prekršajne odgovornosti


Nezamislivo je da postoji bilo čija eksploatacija, a pogotovo dece, izjavio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 12. juna, Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada i dodao da su u mnogim zemljama, uprkos zabrani, deca i dalje prisiljena da rade najteže fizičke poslove.

Preko 200 miliona dece u svetu, uključujući i našu državu, izložen je najgorim oblicima dečjeg rada i to u uslovima koji su štetni i opasni po njih, što za posledicu ima da veliki broj dece umre zbog nesreće na radu. Toj deci je uskraćeno adekvatno obrazovanje, zdravlje i nemaju pristup uslugama socijalne zaštite i zaštite od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije.

Život u siromaštvu i socijalnoj isključenosti dece koja žive i rade na ulici su pokazatelji da država nije svoj deci, bez razlike, obezbedila jednake egzistencijalne uslove. Ova deca su najčešće izolovana, diskriminisana, vidljiva na ulici i samim tim pod većim rizikom da budu izložena višestrukom nasilju i zloupotrebama, ocena je koju je Zaštitnik građana ponovio u više svojih izveštaja.

Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018) ne prepoznaje decu koja su gurnuta u dečje prosjačenje, dečju prostituciju i najgore oblike dečjeg rada kao žrtve zlostavljanja i iskorišćavanja, već ih tretira kao počinioce prekršaja i propisuje njihovu odgovornost ukoliko su dostigli uzrast prekršajne odgovornosti, ističe Pašalić.

Svetski dan borbe protiv izrabljivanja dečjeg rada je podsetnik na nepravedan položaj dece koja su izložena najgorim oblicima rada s ciljem podizanja svesti, ali i podsticanja aktivnosti za suzbijanje svakog oblika izrabljivanja dece.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 11.06.2018.
Naslov: Redakcija