Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Nacionalni prosvetni savet uputio 60 primedaba na Nacrt zakona. Smatraju da Nacrt zakona treba povući, raspustiti radnu grupu koja ga je napisala, a formirati novu za izmene i dopune postojećeg Zakona, koja će taj posao uraditi na osnovu temeljne i stručne analize ovog propisa


Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) prof. dr Aleksandar Lipkovski uputio je nadležnima 60 primedaba na Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Njegov je zaključak da Nacrt zakona treba povući i raspustiti radnu grupu koja ga je napisala, a formirati novu za izmene i dopune postojećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US - dalje: Zakon), koja će taj posao uraditi na osnovu temeljne i stručne analize ovog propisa.

Isto piše i u odluci i predlogu komisije NPS, koji su poslati ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i skupštinskom Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Među ključnim manjkavostima, stručnjaci NPS-a navode da je radna grupa koja je pisala Nacrt zakona radila u Ministarstvu u potpunoj tajnosti. U njoj nisu učestvovali NPS, sindikati, univerzitet, prosvetni zavodi... Za razmatranje Nacrta zakona i javnu raspravu, predviđeno je veoma kratko vreme, primećuju članovi NPS-a. Propisi nalažu da javne rasprave o zakonima traju minimum 20 dana, tačno toliko (od 19. maja do 8. juna) trajala je i ova o krovnom zakonu za najveći deo sistema – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

U obrazloženju NPS-a napominje se da "Nacrt zakona nije usklađen sa našom Strategijom obrazovanja u Srbiji do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012), niti sa evropskim obrazovnim dokumentima, a ruši postojeće obrazovne institucije u Srbiji, ukida škole od nacionalnog značaja, prenaglašava nadležnosti Ministarstva prosvete i koncentriše moć odlučivanja u ruke ministra..."

NPS koji je do sada utvrđivao, donosio, usvajao nastavne planove, programe, standarde... Nacrtom zakona postaje savetodavno telo, čime gubi smisao postojanja, procenjuju njegovi članovi.

Niko nema pravo da ukida važnu nacionalnu instituciju koja u Srbiji postoji od 1880. godine kao nezavisno telo kompetentnih stručnjaka. Alternativa da Ministarstvo donosi odluke o planovima i programima nije dobra jer ono nije za to stručno, a otvara i ozbiljno pitanje objektivnosti kod imenovanja ekspertskih komisija– stav je komisije NPS-a.

Lipkovski smatra da NPS, kakvim ga Nacrt zakona predviđa, "ne treba da postoji, da bespotrebno troši novac poreskih obveznika".

Sve nadležnosti koje su oduzete savetu prenete su ministru. Reči "donosi" ili "utvrđuje ministar" ponavljaju se u tekstu bar 25 puta, a sama reč "ministar" preko 80 puta. Po Nacrtu zakona, ministar postaje vrhunska instanca u radu saveta i prosvetnih zavoda (Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Ako mu se ne sviđa rezultat rada komisije zavoda, može da osnuje svoju komisiju, kazni zavod i njegovog direktora, pokrene razrešenje predsednika i članova saveta. Dakle, i zavodi će postati nepotrebni – uveren je Lipkovski.

Nacrt zakona takođe predviđa da direktora škole, na osnovu konkursnog materijala koji priprema školska komisija, bira ministar, kome se dostavlja sav konkursni materijal. Po mišljenju predsednika NPS-a, "to otvara mogućnost za neslućenu politizaciju prosvete i vraća na scenu već zaboravljenu političku podobnost – odabir kadrova u prosveti na osnovu partijske pripadnosti i političkog mišljenja vladajuće stranke ili koalicije".

Tekst Nacrta zakona, ukazuju stručnjaci NPS-a, obiluje pravopisnim, gramatičkim, stilskim i jezičkim greškama u tolikoj meri da je nepojmljivo da iz Ministarstva prosvete dolazi takav jedan nepismen dokument.

Spisak primedaba mogao bi da bude mnogo duži. Popravke ne mogu promeniti generalnu nameru pisaca Nacrta zakona, a to je centralizacija prosvetnih nadležnosti u rukama jednog čoveka, do sada neviđena u srpskoj prosveti, kao i politizacija prosvete. Ako bude usvojen, ovaj zakon može dovesti do nesagledivih štetnih posledica. Formalno sprovođenje javne rasprave ne može popraviti ovaj zakon, a pitanje je u kojoj meri će dobijene primedbe biti uzete u obzir – ocenjuje Lipkovski.

Po važećem Zakonu, NPS ima 43 člana, od kojih 15 visokoškolskih profesora, dakle više od trećine. Nacrt zakona predviđa 33 člana, među kojima samo četiri univerzitetska profesora – jednog akademika, jednog iz Matice srpske i dva predstavnika Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), ukazuje Aleksandar Lipkovski, predsednik NPS.

Među dva predstavnika KONUS-a mogu se naći i nastavnici privatnih fakulteta, te bi se moglo desiti da sa državnih univerziteta ne bude predstavnika. Potpuno nelogično, prosvetni sindikati dobijaju četiri mesta u NPS. Direktnog predstavnika gubi i Srpska pravoslavna crkva – zaključuje Lipkovski.

Izvor: Vebsajt Politika, Milenija Simić-Miladinović, 09.06.2017.
Naslov: Redakcija