Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: OD 1. JULA 2016. GODINE NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI PLAćA SE AKCIZA U IZNOSU OD 61,72 DIN/PAK


U Srbiji će od 1. jula 2016. godine poskupeti cigarete zbog rasta specifične akcize.

Pored ovog nameta koji se u skladu sa članom 40a Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) menja dva puta godišnje od oktobra 2012. godine do jula 2016. godine, postoje indicije da će neke duvandžije uvećati i proizvođačke cene, pa će pakla cigareta koštati i 10 dinara više.

Ono što je izvesno je da će od 1. jula 2016. godine akciza biti uvećana za 2,65 dinara.

 - Nakon toga, za 2017. godinu, moramo da definišemo novi akcizni kalendar, jer je naša akcizna politika značajno povoljnija od standarda EU, po kojim ja visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta. To je razlika koju treba da premostimo kako bismo se uskladili sa EU. Država pokušava da nađe način da ne dođe do potresa - rečeno je u Vladi Republike Srbije.

Istovremeno, duvandžije podržavaju da se što pre donese novi četvorogodišnji akcizni kalendar, jer su iskustva sa postojećim, koji ističe ove godine, dobra i za državu i za industriju, zbog predvidljivosti.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Iz Člana 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

7) u periodu od 1. januara do 24. januara 2016. u iznosu od 58,20 din/pak, a do 30. juna 2016. godine u iznosu od 59,07 din/pak;

8) od 1. jula 2016. godine u iznosu od 61,72 din/pak;

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 09.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija