Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET EVROPE: SRBIJA DA USTANOVI JASNU KRIVIčNU POLITIKU ZA ISTRAGE I PROCESE ZBOG PRANJA NOVCA, UKLJUčUJUćI PRAVLJENJE CENTRALNE BAZE PODATAKA ZA SVE SLUčAJEVE I KOORDINISANU STRATEGIJU. POTREBNO JE URADITI VIšE U BORBI PROTIV FINANSIRANJA TERORIZMA, POSEBNO U VEZI SA NEPROFITNIM SEKTOROM I NEFORMALNIM NOVčANIM DOZNAKAMA


Savet Evrope pozvao je Republiku Srbiju da ustanovi jasnu krivičnu politiku za istrage i procese o pranju novca, kao i da uradi više u borbi protiv finansiranja terorizma.

U objavljenom izveštaju tela Saveta Evrope protiv pranja novca Manivol (MONEYVAL) vlasti u Srbiji su pohvaljene zbog poboljšanja pravnog i institucionalnog okvira u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a istovremeno je apelovano na zvanični Beograd da u tu oblast uvede više sistematičnosti i doslednosti.

Komitet SE se u objavljenom izveštaju bavi analiziom načina na koje Srbija primenjuje međunarodne standarde na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u periodu počev od poslednje procene 2009. godine i preporučuje Akacioni plan za rešavanje nedostataka.

Komitet je naglasio da treba da bude uspostavljena jasna kriminalna politika o istragama o pranju novca i krivičnom gonjenju, uključujući centralizovanu bazu podataka za sve slučajeve i koordinisanu strategiju.

Srbija je suočena sa mnoštvom pretnji u vezi sa pranjem novca, navodi se u izveštaju uz ocenu da najveća pretnja dolazi od organizovanih kriminalnih grupa umešanih u trgovinu drogama i ljudima.

Smatra se da utaja poreza i korupcija donose značajnu dobit kriminalu, navodi se u izveštaju o Srbiji i dodaje da su kupovina nekretnina, vredne pokretne imovine i investicije u hartije od vrednosti najčešće metode pranja novca, zbog čega su bankarstvo, doznake i sektor nekretnina posebno podložni rizicima od pranja novca.

"Mada je ustanovljeno da banke i kompanije za doznake potpuno primenjuju efektivne mere protiv tih rizika, to nije uvek slučaj sa agentima za nekretnine", navodi Savet Evrope.

Vlasti u Srbiji su pohvaljene za napore u ispitivanju važnog slučaja za pranje novca povezano sa organizovanim kriminalom, ali su pozvane da hitno urade nešto kako bi se osiguralo da napori u borbi protiv pranja novca budu adekvatni rizicima sa kojima se Srbija suočava u toj oblasti.

Sa separatističkim i ekstremističkim grupama u regionu, Srbija je suočena sa povišenim rizicima finansiranja terorizma, posebno u vezi sa neprofitnim sektorom i neformalnim novčanim doznakama.

Srbija, kao prva zemlja Manivala koja je sprovela potpunu procenu nacionalnog rizika, razume ove rizike, navodi se u izveštaju, ali i dodaje da nema osuda za finansiranje terorizma, dok je pokrenut samo jedan sudski postupak, navedeno je u izveštaju stručnjaka Saveta Evrope.

Predviđeno je da se Srbija u maju 2017. godine izvesti Manival Saveta Evrope o primeni preporuka u okviru proširenih procedura praćenja.

Izvor: Vebsajt RTV i Tanjug, 09.06.2016.
Naslov: Redakcija