Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN REGIONALNI SAMIT MINISTARA FINANSIJA, GUVERNERA I DIREKTORA PORESKIH UPRAVA: SIVA EKONOMIJA ZNAčAJNO UMANJUJE PRIHODE U BUDżETU DRżAVA REGIONA ZAPADNOG BALKANA, ZBOG čEGA JE VAżNO VODITI ODLUčNU BORBU PROTIV CRNOG TRżIšTA


Siva ekonomija značajno umanjuje prihode u budžetu država regiona zapadnog Balkana, zbog čega je važno voditi odlučnu borbu protiv crnog tržišta, ocenjeno je na panelu direktora poreskih uprava regiona na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava u Bečićima.

Ukazano je da je procena o uticaju na poreske prihode na regionalnom nivou nelegalne trgovine duvanskim proizvodima 400 miliona evra, te da je Srbija uspela da povrati oko osam odsto tržišne veličine prometa cigareta.

Povećala je poreski prihod za šest odsto, što je solidni rezultat koji svedoči kako se može doneti dodatni prihod.

Takođe je i dobar primer Hrvatska koja se represivnim merama bori protiv šverca cigareta i time je dovela do većih prihoda u budžetu.

Na panelu se moglo čuti i da je važno što je siva ekonomija prepoznata kao problem, posebno po pitanju šverca duvana, pri čemu je od izuzetnog značaja da se poreska policija i uprava policije, kao dva ključna organa, uhvate u koštac sa ovim problemom.

Duvan, koji dospeva na nelegalno tržište, potiče unutar granica tih tržišta, te je potrebna saradnja sa policijom pod vođstvom Poreske uprave. Bez oštrih i brzih sudskih sankcija poreski organi neće moći da obave svoj posao kvalitetno.

Ukazano je i na problem šverca kafe u Srbiji, koji gotovo ne postoji u drugim zemljama regiona.

Prema raspoloživim podacima, šverc kafe se intenzivirao nakon 2012. godine, i identifikovano je da čini 20- 25 odsto trzišta, odnosno 5.000 tona, što je četvrtina trzišta.

Istovremeno, pad legalnog uvoza sirove kafe raste, pošto se legalni uvoz kafe prelio u sivu ekonomiju, te je šteta po Srbiju oko milijardu dinara. Postepeno ukidanje akciza vodilo bi ka suzbijanju sive ekonomije u oblasti kafe, zaključeno je na panelu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija