Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 20. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 12. JUNA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 20. sednici odlučio o 6 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 58. st. 4. i 5. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11 i 18/13-Odluka US). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-934/2012)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i ocenu saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 32. stav 1. tač. 1. do 5, člana 53. stav 1, člana 87. stav 1. tač. 3. do 6. i člana 89. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-182/2013)

- utvrdio da druga rečenica člana 50. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09-Odluka US, 104/09, 101/10, 8/12-Odluka US, 121/12, 124/12-Odluka US i 101/13), koja glasi: "Visoki savet sudstva dužan je da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom." nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenog dela odredbe člana 50. stav 4. navedenog Zakona. (predmet IUz-427/2013)

- utvrdio da druga rečenica člana 75. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-drugi zakon, 101/11, 38/12-Odluka US, 121/12 i 101/13), koja glasi: "Državno veće tužilaca dužno je da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom." nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenog dela odredbe člana 75. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-428/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4615/2011 i Už-6112/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 12.6.2014.