Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE SISTEMSKI ZNAČAJNIH BANAKA U RS I STOPA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA TE BANKE: Odluka se primenjuje od 30. juna 2020. godine


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 7. maja 2020. godine, usvojio je Odluku o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Republici Srbiji i stopa zaštitnog sloja kapitala za te banke.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018 i 88/2019), Narodna banka Srbije, najmanje jednom godišnje, utvrđuje listu banaka u Republici Srbiji koje su sistemski značajne banke i stope zaštitnog sloja kapitala za te banke.

Donetom Odlukom se od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Republici Srbiji zahteva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od 1% ili 2% rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti.

Odluka se primenjuje od 30. juna 2020. godine.

Dodatne informacije o zaštitnom sloju kapitala za sistemski značajne banke, kao i lista sistemski značajnih banaka i stope zaštitnog sloja kapitala za te banke mogu se videti na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 08.05.2020.
Naslov: Redakcija