Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

APR: Novi rokovi za dostavlјanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu i ostale postupke Agencije po ukidanju vanrednog stanja


Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da su utvrđeni novi rokovi za dostavlјanje finansijskih izveštaja, radi javnog objavlјivanja, iz člana 33. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) i Odlukom o ukidanju vanrednog stanja("Sl. glasnik RS", br. 65/2020)

Stoga, rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 4. avgusta 2020. godine, umesto 30. juna 2020. godine.

Rok za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 3. septembra 2020. godine, umesto 31. jula 2020. godine.

Rok za dostavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja ističe 5. juna 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavlјanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja.

Rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine ističe 4. avgusta 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavlјanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe do 31. maja 2020. godine.

Skrećemo pažnju korisnika i na način računanja rokova u postupku registracije u ostalim registrima Agencije.

U skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020 i 43/2020), rok propisan za preduzimanje radnje za stranku počinje da teče ispočetka, narednog dana od dana ukidanja vanrednog stanja.

Objavlјivanje odluke registratora, koja je doneta u vreme vanrednog stanja, smatra se izvršenim istekom 15 dana od prestanka vanrednog stanja, pa rok za izjavlјivanje žalbe počinje da teče prvog narednog dana.

Izvor: Vebsajt APR, 12.05.2020.
Naslov: Redakcija