Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RAD SUDOVA PO UKIDANJU VANREDNOG STANJA: Obavezno nošenje zaštitne opreme


Sudovi u Srbiji počeli su normalizacijom rada od ponedeljka 11. maja, uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka koje je na sednici doneo Visoki savet sudstva.

U zaključku najvišeg sudskog organa propisane su obaveze zaposlenih, zatim svih službi u sudu, kao i stranaka koje ulaze u sud i koja će važiti do proglašenja prestanka epidemije kovida-19, radi zaštite zdravlja.

VSS je naložio predsednicima sudovima da donesu Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka i da ih istaknu na ulaz u sudove i svoje sajtove.

Njima je sugerisano da urede rad shodno veličini suda i broju zaposlenih, a ostavio im je i mogućnost da uvedu i rad u smenama, ukoliko za to postoji potreba radi efikasnog i bezbednog rada.

Kao obaveze zaposlenih VSS je, pored ostalog, naveo da su oni dužni da prilikom dolaska u sudu nose zaštitnu masku, dok je nošenje rukavica ostavio na volju zaposlenima.

VSS napominje da onaj ko ne bude imao ili ne bude želeo da nosi masku, neće moći da uđe u sud.

VSS je kao obavezu propisao i dezinfekciju obuće i ruku zaposlenih, o čemu će računa voditi sudska straža, kao i obavezu da prođu bezbednosni pregled i pokažu ličnu identifikacionu karticu.

Pod pretnjom zabrane ulaska u objekat, VSS je propisao i obavezu držanja distance od 1,5 metara između dve osobe.

Iste mere predviđene su i za ulazak stranaka u sud, s tim što su one obavezne da nose i rukavice.

Takođe će moći da koriste samo jedan toalet u prizemlju sudske zgrade, navodi se u zaključku VSS.

Kada su u pitanju suđenja, VSS je propisao da će ulazak u sudnicu biti omogućen po prioritetu - pa će prednost imati okrivljeni i branioci, kao i stranke koje su sudski pozvane.

Ostalima, ukoliko nisu ispunjeni bezbednosti uslovi za 1.5 metar udaljenosti u sudnici, neće biti omogućen ulazak.

U čekaonicama, poštama i bankama u sudu takođe mora da se poštuje pravilo za udaljenost od 1,5 metra između dve osobe.

Sudski stražari, posebno angažovani na ulazu u zgradu suda, dužni su da nose zaštitne maske, rukavice i vizire, a okrivljeni koji se privode iz pritvora i njihova stražarska pratnja dužni su da nose zaštitne maske.

Propisana su pravila i za rad na šalterima, bankama i kafe kuhinjama u sudovima, kao i obaveze zaposlenih koji održavaju higijenu u sudovima.

Pored svih ovih obaveza, predsednici pojedinačnih sudova treba da donesu uz uputstva o uređenja rada i održavanja suđenja.

Izvor: Vebsajt Politika, 07.05.2020.
Naslov: Redakcija