Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDAVANJE "ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI", 21. MAJA 2019. GODINE U BEOGRADU


Sekcija advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograda organizovaće predavanje na temu "Šta donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti".

Predavanje će održati advokat Miloš Stojković, 21.05.2019.godine u 18,00 časova u Svečanoj sali advokatske komore u ul. Dečanska br.13 u Beogradu.

Predavanje će se održati po sledećim tezama:

• Osnovne informacije o "GDPR"

 • primena i načela,
 • pravni osnovi svrha obrade,
 • saglasnost, obrada radi izvršenja ugovora i obrada radi zaštite legitimnih interesa rukovaoca,
 • prava lica čiji se podaci obrađuju,
 • izrada procene rizika obrade po prava lica na koja se podaci odnose, prijava bezbednosnih mera i obaveštavanje o bezbednosnim incidentima.

• Novi ZZPL, odnos sa "GDPR"

 • Osnovne informacije o Zakonu,
 • Primena,
 • Nadležnost Poverenika,
 • Šta se menja u odnosu na prethodni zakon.

• Primena zakona u oblasti radnih odnosa

 • Odnos ZZPL i zakona koji uređuju oblast rada i radnih evidencija,
 • Evidencije radnji obrade i obaveštenje o obradi,
 • Karakteristične situacije obrade podataka o ličnosti: Video nadzor, obrada podataka o ličnosti koja se tiče izvršavanja zakona, druge vrste obrade (obrada u promotivne svrhe, obrada radi statistike i merenja učinka i slične radnje obrade),
 • Mere zaštite (need to know, autorizacija, politika lozinki, fizičke i informacione mere zaštite),
 • Iznošenje podataka iz Srbije.
Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 08.05.2019.
Naslov: Redakcija