Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: RESTRIKTIVNI SPORAZUMI SU SPORAZUMI IZMEđU UčESNIKA NA TRżIšTU KOJI IMAJU ZA CILJ ILI POSLEDICU ZNAčAJNO OGRANIčAVANJE, NARUšAVANJE ILI SPREčAVANJE, KONKURENCIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE. RESTRIKTIVNI SPORAZUMI ZABRANJENI SU I NIšTAVI, OSIM U SLUčAJEVIMA IZUZEćA OD ZABRANE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM


Komisija za zaštitu konkurencije Srbije pokrenula je postupak protiv učesnika na tržištu geodetskih usluga kako bi utvrdila da li su dogovarali cene.

Predsednik Komisije doneo je, na osnovu člana 35. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon), Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv 26 učesnika na tržištu geodetskih usluga, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona.

Postupak je pokrenut na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Direkcija je tvrdila da je u više postupaka javnih nabavki geodetskih usluga počev od kraja 2015. godine utvrđeno da ponuđači dostavljaju ponude sa cenama koje značajno prevazilaze procenjenu vrednost javne nabavke, što dalje vodi do obustave postupaka.

Komisija je nakon detaljne analize svih navoda i dokumentacije odlučila da pokrene postupak utvrđivanja povrede konkurencije, a na nekoliko lokacija obavljeni su nenajavljeni uviđaji u prostorijama učesnika na tržištu geodetskih usluga.

Kako je obrazloženo, Komisija pretpostavlja da su geodetska društva utvrdila prodajne cene i druge uslove trgovine na tržištu usluga snimanja i izrade topografskih planova i tržištu usluga formiranja građevinskih parcela.

Takav dogovor konkurenata, prema Zakonu, restriktivan je sporazum koji je ništavan i zabranjen.

Izvor: Vebsajt RTS, 11.05.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija