Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU 16. MAJ 2016. GODINE


Uprava javnih prihoda Grada Beograda obaveštava obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. maj 2016. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate zbog kašnjenja uplata, što je propisano Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016).

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim odeljenjima Uprave javnih prihoda Grada Beograda.

Prijem stranaka je radnim danima od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 20 časova.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 11.05.2016.
Naslov: Redakcija