Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDNICA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA REFORMU PRAVOSUĐA 13. MAJA 2016. GODINE: RAZMATRANJE KVARTALNIH IZVEšTAJA RELEVANTNIH SUBJEKATA I ANALIZE POLOżAJA SUDIJSKIH I JAVNOTUżILAčKIH POMOćNIKA


Sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) biće održana u zgradi Visokog saveta sudstva (biblioteka) u petak, 13. maja 2016. godine, u 9 časova, Resavska 42, u Beogradu.

Na sednici će biti razmatrani kvartalni izveštaji relevantnih subjekata:

  • Vrhovnog kasacionog suda,
  • Visokog saveta sudstva,
  • Republičkog javnog tužilaštva,
  • Državnog veća tužilaca,
  • Ministarstva pravde,
  • Pravosudne akademije,
  • Advokatske komore Srbije,
  • Agencije za borbu protiv korupcije,
  • Javnobeležničke komore,
  • Komore izvršitelja i pravnih fakulteta.

Takođe, biće razmatrana i Analiza položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i Izveštaj sa preporukama koje je sačinila Radna grupa za izradu Analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 12.05.2016.