Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 2014. GODINE ADMINISTRATIVNA KORUPCIJA SMANJENA ZA 11 ODSTO


Administrativna korupcija u Srbiji smanjena je za 11 odsto u poslednje dve godine, pokazala su najnovija istraživanja Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS).

Predstavnik CLDS, Boris Begović, kaže da se 2014. godine 27 odsto građana izjasnilo da je dalo mito, dok je 2016. godine taj procenat pao na 16 odsto građana.

Begović je na predstavljanju rezultata rekao da se istraživanje isključivo bavilo sitnom administrativnom korupcijom i da se dobar deo odgovora ispitanika zasnivao na percepciji.

Kaže da je od 2014. do 2016. smanjen nivo tolerancije građana prema tom fenomenu, te i da je podložnost korupciji postala manja.

Na pitanje da li bi vi primili mito, sve veći broj građana odgovorio je negativno, takođe sve veći broj ljudi, skoro 50 odsto ispitanika, kaže da ne bi platilo ukoliko bi mu neko tražio mito, dok se 26 odsto izjasnilo da bi platili, kada bi to sebi mogli da priušte.

"Porastao je broj ljudi koji nisu u kontaktu sa administracijom i možemo zaključiti da je to način da se eliminiše korupcija", rekao je Begović.

Ukazao je da je 2016. godine 20 odsto građana Srbije priznalo da im je posredno ili neposredno traženo da daju mito javnim funkcionerima, ali da taj broj pokazuje poboljšanje od skoro 10 odsto, u odnosu na 2014. godinu.

Predsednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Stojiljković, rekao je da Srbija i zemlje u regionu neće izaći iz zone sistemske korupcije, dok imaju manjkavost demokratije.

Član Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić, rekla je da je taj Savet potpuno nemoćan da bilo šta promeni, i dodala da Savet redovno podnosi izveštaje državnim organima, ali da se po tom pitanju ništa ne preduzima.

Ona smatra da je uloga NVO veoma značajna u tom pogledu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.05.2015.
Naslov: Redakcija