Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKNADA ŠTETE ZA PREPLAĆEN BORAVAK U VRTIĆU NA OSNOVU MIŠLJENJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA: GRADSKO PRAVOBRANILAšTVO GRADA BEOGRADA NAVODI DA JE VKS ZAUZEO PRAVNI STAV DA JE U OVIM SPOROVIMA ODGOVORNA LOKALNA SAMOUPRAVA I UKAZUJU DA SE TAJ SUD NIJE IZJASNIO O TOME ZA KOJI BI PERIOD GRAD BEOGRAD BIO OBAVEZAN DA NADOKNADI šTETU


Gradski pravobranilac Beograda, Ljiljana Blagojević, saopštila je, povodom sporova u vezi sa predškolskim ustanovama, da je nedopustivo da se sudske odluke donose posredstvom medija i da se u sudskim postupcima štite interesi jedne strane.

U sredu 11. maja 2016. godine objavljeno je da je Prvi osnovni sud doneo je presudu u korist roditelja koji su podneli tužbe protiv gradske uprave zbog nezakonitog obračunavanja cene vrtića.

Na ovu vest reagovalo je Gradsko pravobranilaštvo koje je izrazilo protest što se sud izjašnjava u medijima pre završetka kompletnog sudskog procesa (dakle i žalbenog postupka), kao i da je neshvatljivo da sud, posredstvom svog portparola, podstiče roditelje na tužbe.

Blagojević u pisanoj izjavi kaže da se više od godinu dana uočava tendencija uveravanja javnosti zastupnika roditelja, koji su podneli tužbe za naknadu štete, da su lokalne samouprave i predškolske ustanove oštetile roditelje dece koja su korisnici usluga predškolskih ustanova.

"Gradsko pravobranilaštvo se do sada nije oglasilo javno, niti komentarisalo sudske postupke koji su u toku, verujući u to da će se ovi slučajevi okončati na zakonit način", naglasila je Blagojević.

Ona navodi da je Vrhovni kasacioni sud zauzeo pravni stav u februaru 2016. godine, da je u ovim sporovima odgovorna lokalna samouprava i ukazala da se taj sud nije izjasnio o tome za koji bi period Grad bio obavezan da štetu nadoknadi.

"Upravo zbog toga inicirali smo da se to pitanje iznese pred Vrhovni kasacioni sud, što su sudije Prvog osnovnog suda odbile da učine. Ostaje nejasno - zašto", istakla je Ljiljana Blagojević.

Ona je navela da se pitanje odgovornosti Grada može eventualno razmatrati samo u pogledu perioda od 1. septembra 2014. do 31. decembra 2014. godine.

Obraćajući se javnosti, kako kaže, ne vrši uticaj na rad suda, već ukazuje na nezakonito postupanje sudija koje narušava ustavna načela i pravnu sigurnost u državi.

"Portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu sudija Ida Nikitović govori javno ne samo u udarnom terminu javnog servisa, već i u pisanim medijima o tome da će "biti donete usvajajuće presude i čak poziva roditelje da što pre podnesu tužbe i na ovaj način ih javno poučava o roku zastarelosti, kao da je njihov punomoćnik, a ne nezavisni sudija", kaže Blagojević.

Ona napominje da to predstavlja grubo kršenje članova 32., 36., 142. i 149. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), člana 2. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014), člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, a podleže i disciplinskoj odgovornosti iz članova 89. i 90. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015).

"To ne samo da narušava načelo jednakosti u sudskom postupku, kao i načelo raspravnosti i pravo na pravično suđenje, već predstavlja i direktan uticaj na sve sudije koje sude u tim sporovima, narušavajući i pravo na slobodno sudijsko uverenje", navodi Blagojević.

Blagojević je podsetila da je do sada doneta samo jedna usvajajuća presuda - na koju je Gradsko pravobranilaštvo uložilo žalbu, ali su donete i tri odbijajuće presude, što govori u prilog tome da svaki sudija po svom uverenju i slobodnoj sudijskoj oceni donosi odluke.

"Tema roditelja i dece jeste osetljiva, ali delikatnost te teme ne sme biti poligon za nezakonitost", ocenio je gradski pravobranilac.

Kako je navela, ostaje otvoreno pitanje ko će od ovih postupaka finansijski profitirati - da li će to biti roditelji kojima se javno i unapred, preko novina, obećava 150.000,00 dinara? Ili će pak najviše zaraditi jedna manja grupa advokata koji roditelje zastupaju u ovim parnicama u nekoliko stotina predmeta od kojih bi mogli ostvariti enormne iznose na ime advokatskih troškova i koji javno, kršeći pravila advokatske etike, pozivaju roditelje putem oglasa, društvenih mreža i direktno ih kontaktirajući da podnose tužbe?

"Tamo gde se gubi pravna sigurnost, urušava se i sama država", zaključila je Blagojević.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Mondo, 11.05.2015.
Naslov: Redakcija