Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U APRILU


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju aprila iznosile 10.533,5 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 317 odsto i oko sedam meseci uvoza robe i usluga.

Najveći devizni priliv u aprilu, u neto iznosu od 110,0 miliona evra, ostvaren je po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu. Pored toga, veći priliv je ostvaren po osnovu korišćenja kredita i donacija u ukupnom iznosu od 88,1 milion evra i prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 41,4 miliona evra.

Veći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 71,9 miliona evra. Uz to, veći odliv je realizovan po osnovu izmirivanja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima u iznosu od 56,9 miliona evra i otplate duga Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 32,8 miliona evra na ime iskorišćenih sredstava u okviru stendbaj aranžmana iz 2009. godine.

Neto devizne rezerve na kraju aprila iznosile su 8.370,0 miliona evra i predstavljaju ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine.

Aprilski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 628,7 miliona evra i bio je za 133,7 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. Za prva četiri meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.101,4 miliona evra.

Dinar je u aprilu nominalno aprecirao u odnosu na evro za 0,1%, a Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 140 miliona evra i prodajom 30 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.5.2015.