Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REGISTAR UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POČINJE SA RADOM OD 1. JUNA 2015.


Osnivanje Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje propisano je Zakonom o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje ("Sl. glasnik RS", broj 128/14), a počeće s radom u ponedeljak, 1. juna 2015. godine.

Vođenje Registra je zakonom povereno Agenciji za privredne registre koja će ga voditi kao jedinstvenu, centralnu, javnu i elektronsku bazu podataka o zaključenim ugovorima o finansiranju i dokumentima na osnovu kojih je izvršena registracija.

Registar će sadržati osnovne podatke o ugovorima o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao što su podaci o ugovornim stranama, njihovim obavezama i sredstvima obezbeđenja naplate poveriočeve obaveze i oni će biti javno dostupni svim zainteresovanim licima preko internet strane Agencije.

Založno pravo na budućim poljoprivrednim proizvodima, kao jedno od sredstava obezbeđenja poveriočeve obaveze, upisivaće se u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji se u okviru Agencije za privredne registre vodi od 2005. godine.

Sve informacije od značaja za postupak registracije, uključujući i uputstva za podnošenje registracionih prijava, dokumentaciji koja se prilaže u postupku upisa u Registar, kao i visini naknade koja se plaća za registraciju podataka biće blagovremeno objavljene na sajtu Agencije za privredne registre.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.5.2015.