Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROŠIRENE LISTE ZAGAĐIVAČA STOKHOLMSKE KONVENCIJE: DODAVANJE DEVET NOVIH HEMIKALIJA NA LISTE OPASNIH MATERIJA (POPS), PRED SRPSKU INDUSTRIJU POSTAVLJA NOVE OBAVEZE, REčENO NA SEMINARU U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE


"Privredna komora Srbije dobro se pripremila za veliki posao pregovaranja sa EU, ona je partner Vlade i član pregovaračkog tima za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine", rekao je savetnik predsednika PKS Siniša Mitrović. Po njegovim rečima, Komora će u pregovarački tim uključiti i specijalizovane stručnjake zaposlene u privrednim društvima. "Agencija za životnu sredinu apeluje na kompanije da urade svoje izveštaje o stanju zaštite životne sredine, da bi na osnovu njih mogle da konkurišu za novac, ili da obrazlože zahtev za odlaganje izvršenja obaveza", rekao je Mitrović i naglasio važnost precizne analitike koja će dati pravu sliku stanja, na osnovu čega će biti napravljena strategija "koja će uzimati u obzir izdržljivost naše strukture", rekao je Siniša Mitrović na seminaru o ažuriranje nacionalnog implementacionog plana (NIP) za sprovođenje Stokholmske konvencije o trajnim organskim zagađivačima (POPs).

Stokholmska konvencija jedan je od ključnih propisa vezanih za opasne materije, koju je srpska Skupština usvojila 2009. a iste godine je usvojen i Nacionalni plan za njeno sprovođenje. Ona se odnosi na korišćenje velikog broja opasnih materija u tri kategorije: pesticidi, industrijske hemikalije i nusproizvodi. Potpisnice Konvencije, njih 152, nacionanim akcionim planom uspostavljaju zakonodvni i institucionalni okvir za eliminisanje ili smanjenje upotrebe otpornih organskih zagađivača. U međuvremenu, lista hemikalija je proširena, pa je Organizacija za industrijski razvoj Ujedinjenih nacija (UNIDO) pokrenula projekat, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), kako bi pomogla partnerima na nacionalnom nivou. U okviru projekta, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredna komora Srbije organizovali su seminar o prilagođavanju nacionalnog plana novim zahtevima koji proizilaze iz Stokholmske konvencije.

Predstavnica UNIDO Maren Melendorf istakla je važnost pravline izrade inventara POPs materija, čemu će biti posvećen drugi dan seminara. Direktorka projekta Sonja Roglić, načelnica Odeljenja za hemikalije Ministarstva poljoprivrede, ukazala je na značaj bezbednog upravljanja hemikalijama, i podsetila da "proširenje liste POPs opasnih materija za devet hemikalija pred srpsku industriju postavlja nove obaveze". Suzana Andonova, makedonski nacionalni koordinator, iznela je iskustva svoje zemlje u izradi plana za prestanak ili smanjenje upotrebe trajnih organskih zagađivača, a Ivan Đuričković, koji se istim pitanjima bavi kod nas, izneo je planove sprovođenja aneksa Stokholmske strategije u Srbje, naglašavajući da se ona srovodi da bi se zaštitilo zdravlje ljudi i životna sredina od trajnih organskih zagađivača.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 12.5.2014.