Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENO USVAJANJE NOVOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI ZA MESEC I PO DANA: PREDVIđA SE ODGOVORNOST DRżAVE ZA TAčNOST PODATAKA KOJI SE BUDU NAVODILI O SUBJEKTU PRIVATIZACIJE


Ministar pravde Nikola Selaković najavio je da će se za mesec do mesec i po dana u skupštini naći novi Predlog zakona o privatizaciji koji će biti reformski.

On je tokom skupštinske rasprave rekao da postoji mogućnost da tim zakonom bude predviđena odgovornost države za tačnost podataka koji se budu navodili o subjektu privatizacije.

"Biće ozbiljno razmatrano ovakvo uvrštavanje odgovornosti države u novi Zakon o privatizaciji koji će se pred vama naći za mesec, mesec i po dana", naveo je ministar objašnjavajući da je od izuzetne važnosti uključivanje odgovornosti države u tačnost navedenih podataka o firmama koje se budu privatizovale.

Poslanica Olgica Batić podnela je amandman na Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji prema kome se Republika Srbija obavezuje da bude garant da su podaci koji se o subjektu pivatizacije navode prilikom privatizacije tačni, jer je dosadašnja praksa pokazala da su se mnoga preduzeća nakon privatizacije suočavala sa brojnim potraživanjima tog preduzeća za koja nisu ni znala da postoje.

Odbor za privredu odbio je ovaj amandman na predlog Zakona o izmeni zakona o privatizaciji.

Selaković je dodao i da ne želi nikoga da zavarava da se za 150 dana može rešiti problem sudbine firmi u restrukturiranju, jer "kada bih to tvrdio bio bih neodogovran prema svima kojih se takva izjava tiče, a i prema samom sebi".

"Uskoro će biti donet novi paket mera", rekao je Selaković poslanicima tokom skupštinske rasprave i ponovio da će država ovim prolongiranjem roka uspeti da od 164 preduzeća spasi "nemali broj".

Izvor: Tanjug, 12.5.2014.