Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA I JAVNIH NABAVKI": 12. april 2022. godine


Kompanija Paragraf održala je 12. aprila 2022. godine vebinar sa temom "Najnovije izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i aktuelnosti iz radnih odnosa i javnih nabavki".

Na vebinaru su bile prezentovane najnovije izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) koje se odnose na nadležnosti organa ustanove, izbor direktora i njegovu disciplinsku odgovornost, rad nastavnika preko pune norme, novine u postupku za prijem u radni odnos koje se odnose na sastav komisije, kao i nadležnost za odlučivanje o prijemu u radni odnos u prvom i drugom stepenu.

Jedan deo vebinara bio je posvećen i odgovorima na najčešće postavljena pitanja vezana za ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa, utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i druga primanja zaposlenih, dodatka na platu po osnovu minulog rada, korišćenje plaćenog i neplaćenog odsustva, naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje, kao i aktuelna pitanja u vezi sa zastupanjem ustanova obrazovanja i vaspitanja od strane pravobranilaštva. Na kraju, na vebinaru su bila obrađena i pitanja koja se odnose na regulativu, praksu i najčešće probleme sa kojima se susreću ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki.

Predavači na vebinaru su bili:

• Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",

• Bojana Jakšić Kovačević, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

ORGANI USTANOVE, ZAPOŠLJAVANJE, POLOŽAJ ZAPOSLENIH

• Postupak za prijem u radni odnos (sastav komisije, nadležnost za odlučivanje, položaj sekretara, radni odnos na određeno vreme);

• Direktor ustanove (izbor, odgovornost, disciplinski postupak);

• Nadležnost organa ustanove (organ upravljanja, savet roditelja, stručni organi i timovi);

• Rad preko pune norme;

• Nastavnici (pripravnički staž, obrazovanje, oduzimanje licence).

RADNI ODNOSI I ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

• Jubilarna nagrada;

• Solidarna pomoć;

• Minuli rad;

• Plaćeno i neplaćeno odsustvo;

• Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada;

• Pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje;

• Zastupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja od strane pravobranilaštva.

JAVNE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

• Specifičnosti (javnih) nabavki usluga organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi;

• Nabavke namirnica i užina za učenike;

• Mogućnosti izuzeća pojedinih nabavki od primene ZJN;

• Preporuke za sprovođenje postupaka na koje se ne primenjuje ZJN;

• Uslovi za izmene ugovora usled povećanja cena na tržištu.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.04.2022.