Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Politički subjekti u obavezi da podnesu Agenciji za borbu protiv korupcije godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 18. aprila 2017. godine


Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su prema odredbi člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 15. aprila 2017. godine. Imajući u vidu da je poslednjeg dana roka subota, rok se pomera do prvog narednog radnog dana, odnosno do 18. aprila 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 12.04.2017.
Naslov: Redakcija