Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Podneta tužba zbog Velikog petka


U Austriji Veliki petak nije neradni dan za sve, zbog čega je jedan građanin podneo tužbu koja je došla do Evropskog suda za ljudska prava.

Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da bi 87 odsto Austrijanaca želelo da Veliki petak bude neradni dan za sve.

Međutim sada o tome treba da odluči Evropski sud.

Jedan zaposleni u Austriji, koji za sebe kaže da nije vernik, podneo je tužbu zbog diskriminacije, jer, za razliku od protestanata on nema pravo na dodatak zbog rada na praznik.

Veliki petak je neradni dan, u austrijskom zakonu, samo za pojedine verske grupe.

Sud u Austriji odbio je tužbu, sud za rad je dao pravo podnosiocu tužbe, nakon čega je poslodavac podneo žalbu Višem sudu.

Viši sud u Austriji izrazio je sumnju da specijalni tretman za jednu versku zajednicu predstavlja diskriminaciju iz verskih razloga, zbog čega je sada na potezu Evropski sud.

Izvor: Vebsajt B92, 12.04.2017.
Naslov: Redakcija