Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU: USKORO "SOS MOBING" USLUGA ZA żRTVE ZLOSTAVLJANJA NA RADU. SVI KOJI SMATRAJU DA SU żRTVE ZLOSTAVLJANJA NA RADU ćE BESPLATNIM POZIVOM BROJA 0800-300-601 DOBITI NEOPHODNE INFORMACIJE I ODGOVORE NA PITANJA šTA JE MOBING, KOJE RADNJE PODRAZUMEVA I KOJI SU MODELI ZAšTITE OD ZLOSTAVLJANJA


"SOS mobing" telefonska usluga biće aktivirana u toku ove sedmice, najavljuju iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

To je usluga preko koje će svi građani moći da se informišu o svojim pravima i načinima zaštite od zlostavljanja na radu.

Naime, svi koji smatraju da su žrtve zlostavljanja na radu će besplatnim pozivom broja 0800-300-601 i pritiskom određenog tastera od 0 do 5, dobiti neophodne informacije i odgovore na pitanja šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji su modeli zaštite od zlostavljanja.

SOS mobing će građanima biti dostupan 24 sata, dok je razgovor sa pravnom službom Agencije, moguć od 7,30 do 15,30 pozivom pomenutog broja uz biranje tastera 0.

Ova usluga je inače zajednički projekat Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koji se sprovodi u cilju podizanja svesti o zabranjenosti zlostavljanja na radu i kod poslodavaca i kod zaposlenih.

Pravni sistem Srbije poznaje dva načina zaštite od zlostavljanja na radu. Jedan od njih je u postupku pred Agencijom, na koji se primenjuje Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009).

Za pokretanje tog postupka pred Agencijom, odnosno nezavisnim arbitrom sa liste Agencije, o čemu se mogu dobiti detaljne informacije preko usluge "SOS mobing", potrebna je saglasnost poslodavca za rešavanje spora. Prosečno, poslodavci daju saglasnost za svega 20 odsto predloga u vezi mobinga, što je, kako navode u Agenciji, srazmerno dobijanju saglasnosti i u drugim radnim sporovima.

Zaštita od mobinga se, osim u postupku pred Agencijom može zatražiti po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010), koji reguliše zaštitu u dva nivoa. Prvi nivo se odnosi na interni postupak obaveznog posredovanja kod poslodavca, a drugi nivo je sudska zaštita.

Detaljno o svim ovim mogućnostima, građani se mogu upoznati putem usluge "SOS mobing".

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 11.04.2016.
Naslov: Redakcija