Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: NACIONALNI SAVET ZA KULTURU UPOZORAVA NA KRšENJE AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA FILMSKIH AUTORA, čIJA DELA NEKONTROLISANO EKSPLOATIšU STARI I NOVI PRUżAOCI AUDIO-VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I KABLOVSKI OPERATORI. UKAZUJU I NA čINJENICU DA JE PREMA ZAKONU ZAšTITA KOLEKTIVNIH AUTORSKIH PRAVA MOGUćA SAMO PUTEM ORGANIZACIJE KOJA SE ISKLJUčIVO TIME BAVI, A KOJA U SRBIJI JOš UVEK NE POSTOJI


Nacionalni savet za kulturu saopštio je da u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava preovlađuje haos i nelojalnost, a naročito u oblasti zaštite prava filmskih autora (moralnih i imovinskih), čija dela beskrupulozno i nekontrolisano eksploatišu stari i novi pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga i kablovski operatori.

Moralna prava se narušavaju time što se emituju oštećene ili istrošene kopije, a imovinska (individualna i kolektivna) time što se u sistemu nadoknade za korišćeno delo autori ili njihovi naslednici u potpunosti isključuju.

"Ovo se posebno odnosi na zaštitu kolektivnih autorskih prava, gde je stanje i najgore, s obzirom na to da je ova prava prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US - dalje: Zakon) moguće zaštititi samo putem organizacije koja se isključivo time bavi, a koja u Srbiji još uvek ne postoji", naveo je Savet.

Svi napori filmskih autora da se osnuje takva organizacija do sada nisu urodili plodom bilo zbog razjedinjenosti filmske scene, bilo zbog odugovlačenja Zavoda za intelektualnu svojinu da jednoj, već osnovanoj, organizaciji izda dozvolu za rad.

Savet je pozvao filmske autore i njihove naslednike da što pre usaglase stavove, a Zavod za intelektualnu svojinu da pomogne što bržem početku rada te organizacije, bez koje je nemoguće zaštiti kolektivna autorska prava filmskih autora.

U saopštenju se podseća da je prema odredbama Zakona u slučajevim blokade ili nefunkcionisanja sistema kolektivne zaštite imovinskih prava autora i njihovih naslednika i Vlada Republike Srbije u obavezi da se uključi u rešavanje ovog problema.

Izvor: Vebsajt N1 info, 11.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija