Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TURIZMU: MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA SAOPšTAVA DA JE U ODREDBI čLANA 67. ZAKONA, KOJA DEFINIšE PRAVILA O ODREđIVANJU NAZIVA FIRMI, DOšLO JE DO TEHNIčKE GREšKE U REDAKTURI KOJA ćE BITI OTKLONJENA, TAKO DA ćE IMENA SVOJIH OBJEKATA MORATI DA MENJAJU SAMO ONI UGOSTITELJI U čIJEM SE NAZIVU NALAZI VIšE OD JEDNE DELATNOSTI


Redaktorska greška u Zakonu o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon) izazvala je buru reakcija hotelijera i ugostitelja, pa su mnogi od njih bespotrebno menjali ili započeli proceduru promene naziva svojih objekata.

Kako kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u spornom članu 67 Zakona, koji propisuje da će kafići, restorani, barovi i drugi ugostiteljski objekti morati da izbace ove reči iz svog naziva, došlo je do nenamernog izbacivanja nekoliko reči iz rečenice.

 "Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta", rečenica je koja je izazvala lavinu nezadovoljstva ugostitelja.

Ona je značila da "Kafe Marija" mora da izbaci reč 'kafe' iz naziva, a problem bi imali i "Bar Ego", "Kafe-poslastičarnica Una" i "Hotel Metro" zbog opisa delatnosti u svojim nazivima.

U skladu sa Zakonom, privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na sadržaj poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga, uskladi sa odredbama ovog Zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. od 15. aprila 2016. godine.

U odredbi člana 67. Zakona koja definiše buduća pravila o određivanju naziva firmi došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne delatnosti, izjavio je savetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Aleksandar Denda.

Tehnička greška će biti otklonjena Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnostii niko od ugostitelja zbog toga neće snositi štetu i dodatne troškove.

"U završnoj redakturi Zakona, posle glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, napravljena je tehnička greška i u članu 67. umesto objašnjenja da poslovno ime ili firma ne mogu da sadrže reči koje ukazuju na ugostiteljski objekat, izostavljeno je "više od jedne vrste", što je dovelo u zabludu vlasnike objekata", objasnio je Denda.

Ispravan tekst treba da glasi: "Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na više od jedne vrste ugostiteljskog objekta", kaže Denda.

Obzirom da je za sprovođenje Zakona predviđeno donošenje Pravilnika koji bliže određuje primenu Zakona, u proceduri je, ističe on, Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti, kojim će se prevazići neodređenost spornog člana 67. Zakona.

On navodi da će Pravilnikom biti propisano: "Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga može da sadrži reči koje ukazuju samo na jednu vrstu ugostiteljskog objekta, koja upućuje na ugostiteljsku delatnost koja se u tom objektu pretežno (i) obavlja. Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga može da sadrži reči koje upućuju na vrstu ugostiteljskog objekta koji se razvrstava u kategoriju, u kojoj je i kategorisan."

Dakle, postojeći i novi vlasnici ugostiteljskih objekata neće moći da koriste više naziva delatnosti, npr. kafe picerija, kafe restoran i druge kombinacije različitih vrsta, a moraće da izaberu jednu od pretežnih delatnosti i da je usklade sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Na taj način se sprečava dovođenje u zabludu korisnika, podiže kvalitet svakog od ugostiteljskih objekata, sprečava manipulacija da se minimalnim ulaganjima, recimo, u kafe, obavlja i znatno zahtevnija delatnost restorana i pružaoci usluga dovode u neravnopravni položaj.

U slučaju da imaju više delatnosti sa propisno opremljenim objektima, potrebno je da svaku od delatnosti posebno registruju sa nazivom koji jasno upućuje na delatnost.

Popis mogućih delatnosti koje ugostitelji u pripremi i posluživanju hrane i pića mogu da stave u svoj naziv (ali samo jedan) je:

  • restoran,
  • kafana,
  • bar,
  • objekat brze hrane,
  • pokretni objekat i
  • drugi objekti (gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija, picerija, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica, kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, čajdžinica, bife, bistro, birtija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar, noćni bar, disko bar, dansing bar, kabare bar i dr.).

Međutim, ostaje nejasno kako se navodi da ne može da se koristi "kafe-picerija", a može kafe bar ili kafe-poslastičarnica.

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

4. Vrste ugostiteljskih objekata

Iz Člana 67

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu

("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Član 62[s3]

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na sadržaj poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga iz člana 67. stav 4. ovog zakona, uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i 021, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija