Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA EU POVODOM IZAZOVA U VLADAVINI PRAVA I LJUDSKIH PRAVA NA BALKANU: INICIJATIVA ćE PODRżATI REFORMU PRAVOSUđA, BORBU PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA, ZAšTITU PRAVA UGROżENIH GRUPA I PROMOCIJU POLITIKA ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE. BIćE ULOżENO 25 MILIONA EVRA NA PERIOD OD TRI GODINE


  • INICIJATIVA EU POVODOM IZAZOVA U VLADAVINI PRAVA I LJUDSKIH PRAVA NA BALKANU: Inicijativa će podržati reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštitu prava ugroženih grupa i promociju politika za borbu protiv diskriminacije. Biće uloženo 25 miliona evra na period od tri godine

Evropska komisija i Savet Evrope najavili su pokretanje zajedničke inicijative da bi se partnerima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj pomoglo da prevaziđu izazove u oblasti vladavine prava i ljudskih prava.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju Komesara za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, Johanesa Hana i generalnog sekretara Saveta Evrope, Torbjorna Jaglanda, ta inicijativa će podržati reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštitu prava ugroženih grupa i promociju politika za borbu protiv diskriminacije.

Evropska komisija će obezbediti 20 miliona evra, a Savet Evrope pet miliona evra, kao podršku inicijativi na period od tri godine.

Inicijativa će pomoći korisnicima da rade na postizanju pomenutih ciljeva preduzimanjem sledećih mera:

  • jačanje organizacionih i upravljačkih kapaciteta kaznenih sistema,
  • unapređenje okvira za finansiranje političkih partija,
  • organizacioni razvoj sudova,
  • pomoć vlastima prilikom povraćaja sredstava proisteklih iz krivičnih dela,
  • revizija zakonodavstva i strategija i usklađivanje sa novim međunarodnim standardima o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma,
  • sistemsko prikupljanje informacija o netoleranciji i diskriminaciji,
  • uspostavljanje međuministarskih radnih grupa koje će se baviti pitanjima LGBT zajednice.

Osim toga korisnici će na zahtev moći da dobiju ekspertizu od Saveta Evrope za analizu zakonodavstva i savete o politikama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija