Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Ministarstvo pravde predlaže da se izvrši preobražaj nameštenika u državnog službenika, pod uslovom da je nameštenik radni odnos na neodređeno vreme zasnovao putem konkursa, da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, kao i da ima položen državni ispit. Za Sindikat pravosuđa nije prihvatljiv predlog da "prevedeni" nameštenici dobiju početne koeficijente


Predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije prisustvovali su sastanku u Ministarstvu pravde 1. marta 2019. godine. Povod za sastanak je unapređenje položaja nameštenika i zaposlenih na određeno vreme, a u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018).

Predlog Ministarstva pravde jeste da se izvrši preobražaj nameštenika u državnog službenika. Za to je neophodna promena pravilnika, a koja će biti izvršena do aprila meseca. Ovaj preobražaj je moguć pod uslovom da je nameštenik radni odnos na neodređeno vreme zasnovao putem konkursa, da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, kao i da ima položen državni ispit. To su, najpre, nameštenici koji su zaposleni pre 2006. godine (dostavljači, kuriri, daktilografi), odnosno pre stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i kojih, prema podacima iz Ministarstva pravde, ima 1.078. Neznatan je broj nameštenika zaposlenih putem konkursa nakon 2006. godine. Međutim, ne ispunjavaju svi nameštenici uslove za promenu statusa. Ali, oni koji ispunjavaju uslove dobili bi početni koeficijent 1,55. Dakle, bez obzira na višegodišnje radno iskustvo, imali bi koeficijent kao početnici.

Što se tiče zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, usvojene izmene pomenutog zakona dozvoljavaju njihov preobražaj u stalni radni odnos putem internog konkursa pod uslovom da postoji sistematizovano a upražnjeno mesto, da su na određeno vreme radili dve godine neprekidno ili dve godine sa prekidima u periodu od tri godine neprekidno. Ovakvo zakonsko rešenje oročeno je na godinu dana. Zbog toga je potrebno da se rukovodiocima organa što pre ukaže na član 96 (s4) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", broj 95/2018) kako bi oni dostavili Ministarstvu pravde zahtev za popunjavanje upražnjenih izvršilačkih radnih mesta zaposlenima na određeno vreme a Ministarstvo pravde bi nakon toga podnelo dobro obrazloženi zahtev Vladinoj Komisiji za dobijanje saglasnosti.

Sindikat pozdravlja izmenu Zakona o državnim službenicima, koja omogućava prevođenje zaposlenih iz statusa nameštenika u status državnog službenika. Podsećaju da je suština ovih izmena za Sindikat veoma značajna jer godinama vode borbu kako bi ukazali na to da je materijalni položaj nameštenika u pravosuđu degradiran.

- Mi smo mislili da je zajednička namera bila ta da se poboljša materijalni položaj nameštenika, a posebno da se ispravi dugogodišnja nepravda prema nameštenicima koji obavljaju značajne poslove ali se njihov doprinos nije adekvatno vrednovao već se omalovažavao i omalovažava - precizira se u saopštenju Sindikata.

Sindikat obaveštava da za njih nije prihvatljiv predlog da "prevedeni" nameštenici, iako iskusni, dobiju početne koeficijente. Smatraju da bi trebalo poboljšati i položaj zaposlenih koji će ostati u statusu nameštenika pošto nisu "dovoljno kvalifikovani" za prevođenje. Ali, zbog nedovoljnog broja zaposlenih, iako formalno nestručni, jesu dovoljno kvalifikovani za dalje obavljanje tih složenih i stručnih poslova samo bez odgovarajuće naknade.

Pošto u pravosuđu postoje zaposleni koji ne ispunjavaju zahtevane uslove za obavljanje određenih poslova iz delokruga organa ali ih ipak uspešno obavljaju, smatraju da bi trebalo da im se prizna radna osposobljenost stečena praktičnim radom. Obrazovanje se stiče školovanjem, a radna sposobnost stiče se obavljanjem određenih poslova u struci.

Radna osposobljenost stečena praktičnim radom označava stručnu sposobnost nekog lica (znanje, veštinu, umešnost, iskustvo, snalažljivost) za uspešno obavljanje određenih poslova i radnih zadataka. Možda bi zakonska odredba o priznanju radne osposobljenosti mogla ovako da glasi:

"Nameštenik se može rasporediti na radno mesto više složenosti poslova od svoje stručne spreme prema radnoj osposobljenosti i kompetentnosti stečenoj praktičnim radom pod uslovom da poseduje prethodno znanje i radnu praksu na istim ili sličnim poslovima.

Ako nameštenik po nalogu obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen, isplaćuje mu se uvećana plata za ___%.

Za obavljanje poslova iz stava 1. rukovodilac organa donosi rešenje o uvećanoj plati.

Nameštenik ne sme obavljati poslove iz stava 1. ovog člana bez pismenog naloga."

Ovako utvrđena radna osposobljenost stečena radom imala bi pravno dejstvo samo u pravosudnim organima u kojima je nameštenik stekao praksu, a mogla bi i u drugim državnim organima u kojima je takva praksa relevantna.

Istovremeno, Sindikat predlaže da pravosudni stražar zbog ovlašćenja za nošenje i upotrebu oružja, kao i drugih ovlašćenja, ima pravo na uvećanu platu za ___%.

Pored toga, predlažu i da zaposleni koji na određeno vreme radi duže od pet godina zbog nemogućnosti napredovanja jer se ne ocenjuje, ima pravo na uvećanje plate za ___%." Predlažu niži procenat povećanja zaposlenima na određeno vreme zato što oni u startu dobijaju rešenja referenta i imaju veći koeficijent od nameštenika koji radi iste poslove sa dugogodišnjim iskustvom.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 08.03.2019.
Naslov: Redakcija