Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPITNIK ZA SUDIJSKE POMOĆNIKE PREKRŠAJNIH SUDOVA O VRSTI I OBIMU POSLA


Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije u okviru Projekata "Definisanje karijernog puta sudijskih pomoćnika, unapređivanje transparentnosti i njihovog statusa u pravosudnom sistemu u svetlu ustavnih reformi", podržanog od strane USAID Projekta vladavine prava, izradili su Upitnik za sudijske pomoćnike o vrsti i obimu posla (u daljem tekstu: "Upitnik") radi detaljne analize trenutnog statusa sudijskih pomoćnika.

Cilj ovog upitnika je utvrđivanje vrste i obima poslova koje sudijski pomoćnici stvarno obavljaju u praksi. Popunjavanje upitnika je anonimno, te je poželjno biti iskren prilikom davanja odgovora, kako bi se dobili što verodostojniji podaci potrebni za navedenu analizu.

Pored pitanja kod kojih je potrebno zaokružiti odgovor sa kojim ste saglasni, Upitnik se kod pojedinih pitanja popunjava upisivanjem potrebnih podataka na označenim mestima i procentualnim izražavanjem obima angažovanja sudijskog pomoćnika na određenoj grupi poslova.

Kod pitanja gde se unose procenti potrebno je da se procenti izražavaju sa ciframa "0" ili "5" (npr. 10%, 25% 30%, 65%, itd.), a u tabelama koje se nalaze u okviru pitanja dati su primeri za popunjavanje. Ukupan zbir procenata mora biti 100% za svako pojedinačno pitanje, što znači da se mora pokriti celokupno radno vreme. U slučaju da pojedini od odgovora ne spadaju u delokrug poslova koje obavljate upišite cifru 0% ili ostavite prazno polje. Takođe, ukoliko postoje poslovi koje obavljate, a nisu u ponuđeni, molimo da ih sami upišete.

Pristup upitniku je moguć na sledećem linku:

Izvor: Vebsajt Udruženje sudija prekršajnih sudova, 05.03.2019.