Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE: Građani kroz video-identifikaciju mogu da otvore tekući račun u banci i obave druge usluge. Proces uspostavljanja poslovnog odnosa može da se obavi na daljinu, odnosno onlajn


Građani koji žele da otvore tekući račun već od ovog meseca, što se propisa tiče, moći će to da učine putem video-veze sa bankom. I ne samo to, već i druge usluge koje zahtevaju identifikaciju klijenta pred bankarom, ali i u osiguravajućim društvima, lizing kućama i drugim finansijskim institucijama. Umesto na šalter, budući klijent "ići će" pred kameru svog mobilnog, tableta, ili kompjutera. Odluku o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019 - dalje: Odluka) koja omogućava uslugu identifikacije "iz fotelje", odnosno kroz sistem "prepoznavanja lica" NBS već je usvojila, a banke koje budu želele ovu uslugu, prethodno će morati da ispune konkretne uslove.

Posle omogućavanja zaključivanja onlajn ugovora sa bankama i uvođenja instant plaćanja dostupnog 24 sata svakog dana, NBS ovom Odlukom omogućava i da se identifikacija klijenta obavi bez potrebe njegovog odlaska u banku, uz potpuno očuvanje sigurnosti procesa identifikacije. Time se ceo proces uspostavljanja poslovnog odnosa može obaviti onlajn.

Ovaj postupak sprovodi se pri uspostavljanju novog poslovnog odnosa, poput otvaranja tekućeg računa i predstavlja samo jedan segment i to isključivo onaj koji se tiče identifikacije klijenta.

- U ovom postupku ne samo banke, već i druge finansijske institucije koje su pod nadzorom NBS, mogu da identifikuju klijente za potrebe uspostavljanja bilo kog poslovnog odnosa koji je u vezi sa delatnošću konkretne institucije: otvaranje računa, izdavanje kartica, polaganje depozita, elektronski novac, osiguranje, lizing, dobrovoljni penzijski fondovi - objašnjavaju u NBS. - Ovom Odlukom se prvi put u Srbiji uređuje postupak video-identifikacije, tj. utvrđivanja i provere identiteta građana putem video-veze.

Na pitanje preko kojih kanala komunikacije će se obavljati "prepoznavanje lica" u NBS odgovaraju da će se identifikacija sprovoditi korišćenjem tehničkih rešenja koja moraju da ispune propisane zahteve maksimalne sigurnosti postupka.

Odluka je tehnički neutralna, tako da se ne preferiraju rešenja pojedinačnih proizvođača, ali ona moraju da obezbede neprekidan prenos slike i zvuka i prenos visokog kvaliteta, potpuno šifrovanje komunikacije između klijenta i finansijske institucije (tzv. end-to-end enkripcija), povezanost sa izvorom tačnog vremena i snimanje postupka. Finansijske institucije će morati NBS da dokažu odgovarajućom dokumentacijom da tehnička rešenja koja koriste ispunjavaju sve ove uslove.

Postupak video-identifikacije prevashodno je namenjen građanima koji žele da uštede vreme, ali bez dodatnih troškova - objašnjavaju u NBS. - Klijent će moći da koristi bilo koji elektronski uređaj s kamerom: računar, tablet, mobilni telefon, pa mu nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja, niti mu je potreban čitač lične karte.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 09.03.2019.
Naslov: Redakcija