Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE: U "Sl. glasniku RS" br. 18/2018 objavljen je izmenjen i dopunjen Pravilnik u vezi sa pravom na refakciju plaćene akcize


Ministar finansija je na osnovu člana 39b stav 4. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (dalje: Pravilnik).

Neke od najznačajnijih izmena i dopuna odnose se na to da se zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona podnosi najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (umesto po isteku kvartala, kako je do stupanja na snagu pravilnika bilo propisano).

Dosadašnja Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe zamenjuje se novom Listom gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe, koja je odštampana uz pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" br. 18/2018, odnosno, 10. marta 2018. godine.

O navedenim najnovijim izmenama i dopunama Pravilnika detaljno ćemo pisati u komentaru koji će biti objavljen u elektronskoj bazi i predstojećem izdanju Poresko - računovodstvenog instruktora.

Izvor: Redakcija, 12.3.2018.