Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA: U prva dva meseca 2017. godine Državno pravobranilaštvo izgubilo 17 sporova pred Upravnim sudom na osnovu tužbi koje su podneli nezadovoljni vraćanjem crkvene imovine


Državno pravobranilaštvo (DP) je samo u prva dva meseca 2017. godine izgubilo 17 sporova pred Upravnim sudom na osnovu tužbi koje su podneli nezadovoljni vraćanjem crkvene imovine, podaci su Agencije za restituciju.

Na 95 odsto rešenja Agencije, po rečima direktora Strahinje Sekulića, DP podnosi tužbe, pošto kod konfesionalne restitucije ne postoji žalba - i masovno gubi sporove. Ništa bolja situacija nije ni kod vraćanja oranica.

- 2016. godine je Agencija donela više od 900 rešenja za vraćanje komasiranog poljoprivrednog zemljišta, na svako je DP uložio žalbu i sve su odbijene - kaže Sekulić. - Već imamo pritisak nezadovoljnih stranaka kojima se na ovaj način prolongira korišćenje imovine, i koje žele da protestuju. Od protesta su privremeno odustali samo zbog korektnog odnosa Agencije i Ministarstva finansija kao drugostepenog organa.

Sekulić kao naročito "ažuran" po broju tužbi i žalbi apostrofira ogranak DP u Novom Sadu. Kaže i da Ministarstvo finansija, uprkos malom broju ljudi, efikasno rešava sve drugostepene postupke, a odluke Agencije mahom potvrđuju i Upravni, i Vrhovni kasacioni sud.

- Državni organ ima povećanu odgovornost i pretpostavljene kapacitete stručnosti kada podnosi tužbu ili žalbu - dodaje direktor Agencije. - On nije samo stranka u postupku, već i državni organ koji mora da vodi računa o pravima građana i eventualnim posledicama po budžet. Ne osporavamo pravo na žalbu, ali kada je neka odluka stotinama puta potvrđena, a žalbe i tužbe se i dalje podnose, postavlja se pitanje zloupotrebe procesnih ovlašćenja. Zbog povrede prava, građani bi mogli da traže i odštetu.

Osim što je pričinjena šteta i vlasniku i državi, proces restitucije odugovlači se unedogled. Sekulić tvrdi da DP može sva sporna pitanja da razreši tokom prvostepenog postupka pred Agencijom, ali se, kaže, tamo ne pojavljuju. Samo prilažu tipske podneske, u kojima menjaju ime i broj predmeta.

- Nije u nadležnosti Agencije za restituciju da ocenjuje opravdanost podnošenja pravnih lekova (žalbi) u postupcima restitucije, jer je država u ovim postupcima stranka i u njima se odlučuje o njenim imovinskim pravima i obavezama - poručuju iz Državnog pravobranilaštva.

Dodaju i da su pažljivo procenjivali u kojim slučajevima ima mesta za žalbe na prvostepena rešenja:

- Procentualno, u odnosu na primljeni broj predmeta, reč je o vrlo malom broju slučajeva. Posebno napominjemo da je bilo predmeta gde je uložena žalba po izričitom zahtevu subjekta kog DP zastupa. Primećen je i veliki priliv žalbi građana na odluke Agencije, kao i podnosilaca zahteva za vođenje upravnog spora.

Kad je u pitanju crkvena restitucija, do pre dve godine se nije iskristalisala sudska praksa, pa je DP u velikom broju slučajeva podnosio tužbe Upravnom sudu na rešenja Agencije. Međutim, sada podnosi tužbe samo na isključivi zahtev Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine - Uprave za poljoprivredno zemljište, kada se vraća zemljište koje je pod sistemom za meliorizaciju.

Na oko 1.000 rešenja koje je Agencija donela u poslednje dve godine, DP je podneo svega 20 tužbi i postupak je u toku.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 11.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija