Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMBUDSMAN PREDLOŽIO SKUPŠTINI RS IZMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA: UKOLIKO JE ODUZETO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIšTE BILO PREDMET KOMASACIJE, ODNOSNO ARONDACIJE, BIVšIM VLASNICIMA VRATITI ZEMLJIšTE NA PODRUčJU KATASTARSKE OPšTINE NA KOJOJ JE SPROVEDENA, ODNOSNO NA KOMASIRANOM PODRUčJU SUSEDNE KATASTARSKE OPšTINE U KOJOJ IMA ZEMLJIšTA ZA VRAćANJE U NATURI


Zaštitnik građana Saša Janković podneo je Skupštini Srbije Predlog izmena Zakona o vraćanju imovine i obeštećenja, koje bi omogućile da se građanima efikasnije i svrsishodnije vrati poljoprivredno zemljište koje je bilo predmet komasacije.


Ombudsman je ocenio da je očigledno da je otežano ostvarivanje prava građana na vraćanje tog zemljišta i da bi se izmenama koje predlaže obezbedilo efikasnije postupanje po zahtevima građana u cilju poštovanja njihovog Ustavom zagarantovanog prava na imovinu.


Ombudsman je predložio da se, ukoliko je oduzeto poljoprivredno zemljište bilo predmet komasacije, odnosno arondacije, bivšim vlasnicima vrati zemljište na području katastarske opštine na kojoj je sprovedena, odnosno na komasiranom području susedne katastarske opštine u kojoj ima zemljišta za vraćanje u naturi.


"Na ovaj način bi se proširile mogućnosti vraćanja zemljišta u naturi kad god je to moguće, čime bi se potvrdilo načelo prioriteta vraćanja u naturalnom obliku već definisano zakonom, a što bi bilo olakšavajuće i sa aspekta državnih finansijskih obaveza u postupku restitucije", naveo je ombudsman.
 

Zaštitnik građana je objasnio da mu je Agencija za restituciju u dopisu ukazala da se u praksi postupak vraćanja oduzetog, a kasnije komasiranog poljoprivrednog zemljišta, veoma teško sprovodi, zbog čega dolazi do nemogućnosti ostvarivanja i ograničavanja prava gradjana na imovinu.


Istovremeno, postupak vraćanja u ovim slučajevima postaje nesprovodiv, s obzirom da je od Republičkog geodetskog zavoda otežano dobijanje informacija o identifikovanju poljoprivrednog zemljišta od trenutka oduzimanja do ulaska u komasacionu masu.


Takođe, otežano je pribavljanje dokumentacije iz komasacije, kao i utvrđivanje koje zemljište danas odgovara zemljištu dobijenom za ono koje je ušlo u komasacionu masu.


Janković navodi da mu se obratila i nekolicina građana koji su Agenciji za restituciju podneli zahteve za vraćanje zemljišta koje je bilo predmet komasacije, ističući da o njihovim zahtevima još nije rešeno, iako je protekao zakonski rok.
On ističe da ti građani smatraju da su u nejednakom položaju u odnosu na ostale kojima je imovina vraćena.


Janković je ocenio da se izmenama Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju iz decembra 2014. godine pristupilo isključivo odlaganju finansijskih obaveza države u pogledu obeštećenja, ali da je problem koji se javio u praksi kada je u pitanju vraćanje komasiranog zemljišta, ostao i dalje nerešen. 

Izvor: Tanjug