Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: POVERENIK TRAżI USKLAđIVANJE SA ZAKONOM O ZAšTITI PODATAKA O LIčNOSTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je ministarski građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović pismo u kome ukazuje na nužnost da što pre otklone uočeni problemi u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti u katastru.

Šabić je, kako je navedeno u saopštenju iz njegove kancelarije, inicirao da se ti problemi otklone izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US).

"Brojni podaci o ličnosti imaoca prava, čine se dostupnim trećim licima bez valjanog pravnog osnova i bez vođenja računa o svrsishodnosti i srazmernosti", ukazao je poverenik Republičkom geodetskom zavodu nakon što je sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Prema Ustavu RS i ovom Zakonu, pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakon ili pristanak osobe o čijim podacima je reč.

I Odlukom Ustavnog suda Srbije donetoj u postupku koji je još pre nekoliko godina pokrenuo poverenik, potvrđeno je da se samo zakonom, a ne i podzakonskim aktom, može urediti prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje ličnih podataka.

Međutim, piše u saopštenju, u našoj praksi funkcionisanje katastra nepokretnosti, uključujući i izdavanje podataka iz katastra, zasniva se praktično na odredbama Pravilnika o izradi i održavanju katastra nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 46/99), podzakonskog akta donetog desetak godina pre donošenja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o državnom premeru i katastru.

Potreba poštovanja Ustava i ostvarivanje i zaštite Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana nalaže da se postojeća pravna regulativa u oblasti katastra nepokretnosti uskladi sa odredbama Ustava i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ističe on.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će ispraviti manjakovisti propisa u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti u katastru kroz izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru, koje će biti usvojene do kraja aprila, najavila je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandra Damnjanović.

Ona je povodom Šabićevog obraćanja ministarstvu rekla da je Ministarstvo građevine sa dužnom pažnjom razmotrilo mišljenje poverenika i smatra da on ima pravo.

"Ministarstvo, koje je i iniciralo ciklus izmene raznih zakona, će sve odredbe propisane sada podzakonskim aktom regulisati izmena i dopuna Zakona održavnom premeru i katastru", navela je.

Kako je rekla, taj zakonom će po ugledu na Zakon o planiranju i izgadnji dosta skratiti i uprostiti procedure pred nadležnim službama za kastatar i u tom postupku se ide ka elektronskom upisu prava svojine.

Izvor: Tanjug, 12.03.2015.