Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu prve rate poreza 14. februar 2020. godine


Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu, za ovu godinu, je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode.

Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019), porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za ovu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za prošlu godinu.

Iz Sekretarijata podsećaju da se redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegava obračun i naplata kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koja primaju stranke svakog radnog dana od 8 do 14 sati, osim srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18 sati.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.02.2020.
Naslov: Redakcija