Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2019-2021


Vlada Republike Srbije usvojila je 24. januara 2019. godine Program ekonomskih reformi za period 2019-2021. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), kao najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama Evropske unije (EU). Cilj ovog dokumenta je priprema Republike Srbije, kao države kandidata za članstvo u EU, za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora država članica EU. Program ekonomskih reformi Republika Srbija izrađuje na godišnjem nivou kako bi obezbedila održiv i inkluzivan ekonomski rast, a u skladu sa strateškim ciljem smanjenja razvojnog jaza između domaće privrede i EU.

Peti ciklus izrade Programa ekonomskih reformi završen je u predviđenom roku i dokument ERP 2019-2021. dostavljen je Evropskoj komisiji 31. januara 2019. godine.

Program sadrži makroekonomski okvir za srednjoročni period, kao i fiskalni okvir koji uključuje prateće mere fiskalne politike i detaljan prikaz strukturnih reformi koje treba da doprinesu povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije, stvaranju privrednog rasta i razvoja, kreiranju novih radnih mesta i uslova za bolji život građana i građanki Republike Srbije.

Program ekonomskih reformi predstavlja rezultat intenzivne međuresorne saradnje. Deo dokumenta koji se odnosi na makroekonomski i fiskalni okvir, pripremilo je Ministarstvo finansija u saradnji sa Narodom bankom Srbije, uz oslanjanje u velikoj meri na dokument Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Izradu dela dokumenta posvećenog strukturnim reformama koordinirali su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, zajedno sa resornim ministarstvima i institucijama članicama Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi koji su, u skladu sa smernicama Evropske komisije, aktivno učestvovali u izradi dokumenta. Radna grupa ERP koordinatora formirana je od predstavnika sledećih institucija: Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike, Narodne banke Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva odbrane, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva kulture i informisanja, Kabineta ministra bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, Kabineta ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nacionalne služba za zapošljavanje, Republičkog zavoda za statistiku i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

U procesu izrade dokumenta bili su uključeni predstavnici civilnog društva, stručne javnosti i poslovne zajednice, poslanici Narodne skupštine, koji su imali mogućnost da utiču na izradu dokumenta i daju predloge za njegovo unapređenje.

Program ekonomskih reformi 2019-2021. biće razmotren sa predstavnicima EU u maju 2019. godine u okviru ekonomskog dijaloga sa državama članicama Evropske unije na sastanku Saveta za ekonomska i finansijska pitanja (EKOFIN Savet) u Briselu, na kome će biti usvojene nove preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija