Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INSTRUKCIJA SPROVOĐENJA NADZORA, KONTROLE I STAVLJANJA ROBE U POSTUPAK KOJE SPROVODI ORGAN UPRAVE CARINA NA TERMINALIMA: Ukoliko je držalac terminala privredno društvo, cena usluge korišćenja parkinga na terminalu ne može biti veća od 1.200 dinara uključujući PDV, za 24 sata od momenta ulaska vozila u terminal


Ministar finansija Siniša Mali doneo je Instrukciju sprovođenja nadzora, kontrole i stavljanja robe u postupak koje sprovodi organ Uprave carina na terminalima, čime se značajno olakšava carinski postupak u teretnom saobraćaju.

Instrukcija je doneta 29. januara 2019. godine, a njome je precizirano ko može biti držalac terminala, kao i uslovi koje terminal mora ispunjavati, čime će biti poboljšani uslovi rada kako carinskih službenika, tako i korisnika terminala.

Predviđeno je i da ukoliko je držalac terminala privredno društvo, cena usluge korišćenja parkinga na terminalu ne bude veća od 1.200 dinara uključujući PDV, za 24 sata od momenta ulaska vozila u terminal, kao i da će se ista cena naplaćivati za svakih sledećih 24 sata zadržavanja vozila na terminalu.

Uprava carina je krajem prošle godine naložila svim carinskim službenicima da u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe odredišnom carinskom organu od 5 dana.

Ministar Mali krajem prošle godine održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda i Udruženja MDT iz Kraljeva, nakon čega su uzeti u obzir predlozi tih udruženja koji se odnose na rok za predaju robe carinskom organu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija