Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: Po novim pravilima građani ne moraju sami da sakupljaju dokumentaciju, već samo da podnesu zahtev nadležnom centru za socijalni rad


Novom izmenjenom Uredbom o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018 i 88/2018 - dr. pravilnik) pravo na besplatnu struju i gas imaće porodice s nešto većim mesečnim primanjima nego što je slučaj bio ranije.

Naime, prema novim pravilima, koja se primenjuje od 1. decembra 2018. godine, prosečno domaćinstvo sa dva i tri člana imaće pravo na besplatnih 160 kWh struje ili 45 m3 gasa ukoliko mu ukupni mesečni prihodi ne prelaze iznos od 20.986,96 dinara, što je za 1.191 dinar više nego prema ranijoj Uredbi. Limiti primanja povećani su i za ostale socijalno ugrožene porodice zavisno od broja članova koji u domaćinstvu žive, a količina besplatne struje kreće se od 120 do 250 kilovata.

Pravo na besplatne energente, prema nekim procenama, ima oko 400.000 domaćinstava u Srbiji, ali je zbog komplikovanih procedura to pravo prošle godine koristilo svega 78.000 njih, dok je za ovu godinu zasad pravo na ovu pomoć steklo oko 100.000 građana, za šta je u budžetu obezbeđeno nešto više od 1,3 milijarde dinara.

Kako bi se svima koji imaju pravo na besplatne energente omogućilo i da ga iskoriste, novom Uredbom predviđeno je da to pravo automatski ostvaruju korisnici socijalne pomoći i dečjeg dodatka.

- Potrošač sada samo podnosi zahtev centru za socijalni rad na teritoriji svoje opštine, koji je dužan da iz javnih evidencija prikupi svu ostalu potrebnu dokumentaciju po službenoj dužnosti. Samo u slučaju da račun za struju ne glasi na njegovo ime potrošač je dužan da dostavi ugovor o zakupu stana ili neki drugi dokaz da živi u tom stanu - objašnjava Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača "Forum" iz Niša.

 Dokumenta - šta mora da sadrži zahtev

  • Lične podatke o svim članovima porodice
  • Visinu prihoda
  • Podatke o stambenom prostoru koji koriste
  • Da li se status ugroženog kupca odnosi na struju ili gas
  • Podatke o snabdevaču i mernom uređaju za struju ili gas

Limiti

  • 14.414,34 din. je limit prihoda za domaćinstva sa jednim članom
  • 20.986,96 din. iznosi granica prihoda za domaćinstva sa dva i tri člana
  • 27.555,28 dinara su maksimalni prihodi za domaćinstva sa četiri i pet članova
  • 34.652,31 dinar je granica prihoda za domaćinstva sa šest i više članova
Izvor: Vebsajt Kurir, Slavica Tomčić, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija