Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Proizvodnja drvenih briketa i peleta oporezuje se po umanjenoj stopi poreza na dodatu vrednost od 10 odsto. U posebnu stopu PDV od 10 odsto, osim peleta i briketa, uključeni su i drugi proizvodi od drvne biomase dobijeni aglomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka


Proizvodnja drvenih briketa i peleta oporezuje se po umanjenoj stopi poreza na dodatu vrednost od 10 odsto, umesto planiranih 20 procenata.

To je rezultat inicijative koju je pokrenula Privredna komora Srbije (PKS) na zahtev privrede. Predlog je uspešno realizovan usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016) krajem 2016. godine. Pozitivni efekti su višestruki – od koristi za proizvođače i građane do unapređenja energetske efikasnosti i diversifikacije izvora snabdevanja.

 "Smanjenje PDV na briket i pelet omogućiće veću dostupnost ovih proizvoda potrošačima u Srbiji, a kompanijama povoljnije uslove poslovanja. Veća upotreba na domaćem tržištu briketa i peleta unaprediće energetsku efikasnost i sigurnost, i diversifikovati izvore snabdevanja", kaže zamenik sekretara Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS, Ljubinko Savić.

Korist za društvo vidljiva je i kroz zapošljavanje radne snage na sakupljanju ostataka biomase, posebno socijalno osetljivih kategorija i stanovništva u ruralnim sredinama koje su bogate ovim energentom, ističe Savić. Napominje da je ranije, zbog nepostojanja tržišta, izvoženo 80 do 85 odsto proizvodnje i očekuje da će se situacija promeniti u korist domaćeg tržišta.

 Regulisanjem tržišta biomase, po rečima Savića, ostvaruju se i nacionalni ciljevi u okviru preuzetih međunarodnih obaveza za veće učešće obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije od 20 odsto u 2020. godini i smanjenja efekata staklene bašte.

U posebnu stopu PDV od 10 odsto, osim peleta i briketa, uključeni su i drugi proizvodi od drvne biomase dobijeni aglomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka.

"Grupacija za obnovljive izvore energije Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS, obratila se nadležnom Ministarstvu sa inicijativom da se stopa PDV na briket i pelet izjednači sa ogrevnim drvetom. Nakon niza konsultacija i sastanaka naš predlog je prihvaćen kroz usvajanje izmena Zakona o PDV", objasnio je Savić.

Podseća da je PKS partner Vladi Republike Srbije u realizaciji nacionalnog projekta "Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji" koji sprovodi UNDP, sa ciljem da se unapredi domaće tržište biomase kao jednog od najvećih potencijala obnovljivih izvora energije.

 Komora je u saradnji sa programom UNDP, pokrenula i izradu specijalizovanog portala namenjenog trgovanju biomasom kao prvi korak u uspostavljanju tržišta, iskorišćenja prirodnih i tehničkih potencijala, ali i kao podršku privrednicima i investitorima koji posluju ili planiraju ulaganja u toj oblasti.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.02.2017.
Naslov: Redakcija