Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA KOJIM ĆE SE REGULISATI SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI: DO KRAJA 2017. GODINE BI TREBALO DA BUDE SPROVEDENA RACIONALIZACIJA I OPTIMIZACIJA JAVNE UPRAVE


Pravna baza Paragraf Lex

Savet za reformu javne uprave, kojim je predsedavala potpredsednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički, usvojio je polazne osnove za predlog zakona kojim će se regulisati smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje će biti sprovedeno do kraja 2017.

Predlog polaznih osnova za zakon o racionalizaciji je jednoglasno usvojen i taj zakon će imati ograničeno trajanje - do 1. januara 2018, a predviđene su dve faze, a to su racionalizacija broja zaposlenih i dalja optimizaciju javne uprave (dubinska reorganizacija), u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti javne uprave.

Udovički je naglasila da je suštinski problem u javnoj upravi neadekvatna struktura zaposlenih, kao i da je racionalizacija samo početak ozbiljnih i konstruktivnih promena koje će biti sprovedene u periodu 2015-2017. godina.

Ona je, takođe, predstavila projekat podrške optimizaciji javne uprave koji treba da donese, pre svega, unapređenju organizacionih i funkcionalnih struktura unutar javne uprave.

Članovi Saveta su se usaglasili da je reforma javne uprave koncipirana na zdravim osnovama i da za nju postoji apsolutni konsenzus članova, ali da je, takođe, neophodno uspostaviti jasnu terminologiju pojmova vezanih za reformu javne uprave.

Na sednici, koja je trajala puna tri sata, razmatrana su dokumenta od značaja za sprovođenje narednih faza reforme javne uprave i to: Akcioni plan za sprovođenje strategije za reformu javne uprave, projekat podrške optimizaciji koji finansira EU, a sprovodi Svetska banka u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, saopštilo je to ministarstvo.

Izvor: Tanjug, 12.02.2015.