Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI: USTAVNI SUD POKRENUO POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI DELA ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU


U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je na 5. sednici I Velikog veća, održanoj 12.2.2014. godine, pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti druge rečenice člana 75. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013). Sud je obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu dela odredbe člana 75. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-428/2013)

 

ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013)

 

Osnovna pravila za izbor zamenika javnog tužioca

Član 75

Narodna skupština, na predlog Državnog veća tužilaca, bira za zamenika javnog tužioca lice koje se prvi put bira na ovu funkciju na period od tri godine.

Državno veće tužilaca predlaže Narodnoj skupštini jednog kandidata za izbor na jedno mesto zamenika javnog tužioca. Državno veće tužilaca dužno je da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.

Državno veće tužilaca bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije, u istom ili drugom javnom tužilaštvu.

Državno veće tužilaca odlučuje i o izboru zamenika javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji u drugo ili više javno tužilaštvo.

Broj zamenika javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo utvrđuje Državno veće tužilaca, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za pravosuđe.

Izvor: Redakcija, 12.2.2014.