Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 12. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 5. sednici I Velikog veća odlučio o 56 predmeta, a u predmetu Už-3655/2011 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti druge rečenice člana 75. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-drugi zakon, 101/11, 38/12-Odluka US, 121/12 i 101/13). Sud je obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu dela odredbe člana 75. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-428/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-206/2011, Už-404/2011, Už-1508/2011, Už-2801/2011, Už-2933/2011, Už-3210/2011, Už-3857/2011, Už-4457/2011, Už-5926/2011, Už-6636/2011, Už-5423/2012, Už-4204/2013, Už-8115/2013, Už-9737/2013, Už-9859/2013, Už-10305/2013, Už-10404/2013, Už-10440/2013, Už-10441/2013, Už-10442/2013, Už-10462/2013, Už-10476/2013, Už-10495/2013, Už-10497/2013, Už-10547/2013, Už-10573/2013, Už-10574/2013, Už-10619/2013, Už-10637/2013, Už-10649/2013, Už-10650/2013, Už-10652/2013, Už-10778/2013, Už-10958/2013, Už-10991/2013, Už-11209/2013, Už-11262/2013, Už-11263/2013, Už-11265/2013, Už-11269/2013, Už-11277/2013, Už-11283/2013, Už-11287/2013, Už-11289/2013, Už-11293/2013, Už-11301/2013, Už-11320/2013, Už-11360/2013, Už-11429/2013, Už-11536/2013, Už-11541/2013, Už-11554/2013 i Už-11617/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-90/2011 i Už-2921/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 12.2.2014.