Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2014. GODINU

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSNIVAČKOG KAPITALA JAVNIH PREDUZEĆA

Izvor: Paragraf Lex