Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): Omogućeno do 5.000 EUR za subvencionisanu kupovinu novih električnih i hibridnih automobila. Zahtev se Ministarstvu zaštite životne sredine do 31. oktobra 2022. godine


Vlada Republike Srbije nedavno je donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021).

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, osim taksista koji su već dobili subvencije za kupovinu novih taksi vozila.

Subvencije za kupovinu mopeda i lakih tricikala iznosiće do 250 EUR, a za motocikle, teške tricikle, kao i lake i teške četvorocikle - 500 EUR.

Za vozila za prevoz lica koja imaju najviše devet mesta, kao i za teretna vozila čija masa ne prelazi 3,7 t, a koja imaju isključivo električni pogon, državne subvencije iznose do 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene.

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine do 31. oktobra 2022. godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt eKapija, 10.01.2022.
Naslov: Redakcija