Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM: Sva preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, i javna, ali i privredna društva u kojima je Srbija najveći akcionar, naći će se pod okriljem jednog zakona


Država priprema strategiju kako će upravljati svojom imovinom. Sva preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, i javna, ali i privredna društva u kojima je Srbija najveći akcionar, naći će se pod okriljem jednog zakona.

U Ministarstvu privrede, koje će biti nadležno za njih, najavljuju da će akcioni plan upravljanja ovim firmama biti usvojen u martu. Važno pitanje na koji strategija treba da da odgovor je i koje su to firme iz kojih država namerava da - izađe.

U postupku privatizacije trenutno se nalazi ukupno 78 preduzeća. Javni pozivi su raspisani za tri firme. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović najavljuje da će se tokom ove godine kupci tražiti za njih još dvadesetak.

- U decembru je usvojen dokument koji je polazna osnova za definisanje politike državnog vlasništva - rekao je Stevanović. - Jedan od prioriteta Vlade biće da sva preduzeća, u kojima je država većinski vlasnik, stavimo pod isti krov i kapu. To su javna preduzeća, ali i državne firme u prerađivačkom sektoru ili namenskoj industriji. Svi će biti uokvireni jednim zakonskim okvirom. Ideja je da država odredi koja su preduzeća u kojima želi da ostane vlasnik, u kojima ima svoj interes. Sva ostala preduzeća, koja ne ispunjavaju te kriterijume, biće ponuđena za privatizaciju ili će se rešavati kroz stečaj.

U onima u kojima država ostane većinski suvlasnik, kako najavljuju, moraće da se uvedu pravila korporativnog upravljanja. To podrazumeva strategije, planove i praćenje njihovog ispunjenja.

- Biraće se na određen način nadzorni i izvršni odbori - dodaje Stevanović. - Posebni uslovi će važiti za direktore. Odgovaraće strogo. Biće propisana politika nagrađivanja i kažnjavanja. Cilj je da dividende i dobit preduzeća budu veći iz godine u godinu.

Ove godine će na prodaju biti ponuđeno dvadesetak preduzeća iz nadležnosti Ministarstva privrede.

- Ići će javni poziv za "Petrohemiju", PIM "Ivan Milutinović" i Jugoslovensko rečno brodarstvo - rekao je Dragan Stevanović. - Voleli bismo da bude zainteresovanih. Važno je da sva preduzeća iz našeg portfelja nisu problem za budžet Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 09.01.2021.
Naslov: Redakcija