Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Ministarstvo prosvete dopisom podseća direktore svih osnovih i srednjih škola na obavezu poštovanja pravilnika, što podrazumeva da se odmah po povratku u školske klupe, posle pauze, deci ne daju kontrolni i pismeni zadaci, kao i da je promena rasporeda provere znanja zadatak odeljenskih veća


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je 12. januara 2017. godine dopis direktorima svih osnovih i srednjih škola kako bi ih još jednom podsetili na obavezu poštovanja Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013) i Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015), što podrazumeva da se odmah po povratku u školske klupe, posle pauze, deci ne daju kontrolni i pismeni zadaci.

U dopisu se navodi da škole koje odmah nakon dužih odsustvovanja većine učenika zbog bolesti i neplaniranog prekida nastave zbog vremenskih neprilika, realizuju pisane i usmene provere znanja učenika, ne primenjuju postojeće pravilnike o ocenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama.

Iz Ministarstva prosvete podsećaju direktore osnovnih škola na obavezu propisanu članom 12, stav 3 Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i direktore srednjih škola na obavezu propisanu članom 15, stav 3 Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju, u vezi sa načinom promene rasporeda provera znanja, što je zadatak odeljenskih veća.

"Konačno, nenajavljene provere znanja, pisane i usmene, od čijih rezultata zavise zaključne ocene, dovode u pitanje ključne funkcije i principe ocenjivanja", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

U postojećim okolnostima, kako kažu, kada još uvek postoje problemi sa redovnošću pohađanja nastave, potrebno je da se planira dinamika ispitivanja i ocenjivanja učenika koja će u najvećoj meri biti prilagođena učenicima.

U Ministarstvu prosvete kažu da je dopis upućen nakon brojnih poziva i pisanih predstavki roditelja učenika Ministarstvu što ukazuje da pojedini direktori osnovnih i srednjih škola nisu uvažili preporuke Ministarstva u vezi sa nastavkom rada u školama, a posebno u delu koji se odnosi na ocenjivanje učenika i realizaciju pismenih zadataka, kontrolnih vežbi i usmenog ispitivanja.

Zbog toga je Ministarstvo uputilo dopis direktorima svih osnovih i srednjih škola kako bi ih još jednom podsetilo na obavezu poštovanja pravilnika o ocenjivanju.

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013)

Član 12

Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na zvaničnoj internet strani škole najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu.

Rasporedom iz stava 1. ovog člana može da se planira najviše jedna provera u danu, a dve u nastavnoj nedelji.

Raspored iz stava 1. ovog člana i promene rasporeda utvrđuje direktor na predlog odeljenjskog veća.

Nastavnik je dužan da obavesti učenike o nastavnim sadržajima koji će se pismeno proveravati prema rasporedu iz stava 1. ovog člana, najkasnije pet dana pre provere.

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)

Član 15

Raspored pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik rada i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na zvaničnoj internet strani škole četiri puta u toku školske godine prema godišnjem planu rada škole.

Rasporedom iz stava 1. ovog člana može da se planira najviše jedna provera u danu, odnosno najviše tri provere iz stava 1. ovog člana tokom nedelje.

Raspored iz stava 1. ovog člana i promene rasporeda utvrđuje odeljenjsko veće na preporuku pedagoškog kolegijuma.

Nastavnik je dužan da obavesti učenike o nastavnim sadržajima koji će se proveravati prema rasporedu iz stava 1. ovog člana, najkasnije pet dana pre provere.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 12.01.2017.
Naslov: Redakcija