Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU: PREDVIđEN JE POPIS RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU, NJIHOVO VREDNOVANJE I DODELJIVANJE ISTE OSNOVNE PLATE ZA SVAKO RADNO MESTO ISTE VREDNOSTI. RADNA MESTA RAZVRSTANA SU U PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE čIJA SE VREDNOST IZRAżAVA KOEFICIJENTOM, A UVODI SE I KLASIFIKACIJA RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU FORMIRANJEM KATALOGA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uskoro će uputiti Vladi Republike Srbije Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru na usvajanje. Ovo zakonsko rešenje predstavlјa početak reforme sistema plata zaposlenih, koja treba da dovede do upravlјivog, transparentnog i pravičnijeg sistema, navodi se u saopštenju tog Ministarstva.

Usred fiskalne konsolidacije, u neuređenom sistemu, sa preko 10 različitih osnovica i bezbroj dodataka koji onemogućavaju poređenje zarada, potrebno je da država može da upravlјa fondom zarada. Za to je, pak, neophodna pretpostavka da su one vidlјive - da bi se znalo ko koliko i za koji posao zarađuje. Upravo ovo Nacrt zakona i donosi. Svi poslovi zaposlenih u javnoj upravi (to isklјučuje javna preduzeća i funkcionere) biće konačno sistematizovani, grupisani i prepoznatlјivi u Katalogu na osnovu novih šifara, a zarade na tim poslovima će biti objavlјene.

Kako se navodi u saopštenju na Nacrt zakona trenutno se žale i oni sa najnižim i oni sa najvišim platama u javnoj upravi, kao i da povećanje zarada ne zavisi od zakona, već je uslovlјeno povećanjem privrednog rasta.

Reforma plata će obezbediti da se odnosi zarada menjaju postepeno, kao i da se daleko više i ozbilјnije vrednuje učinak pojedinaca na poslu. Shodno tome, kako se budu obezbeđivala sredstva u budžetu, zarade će rasti brže onima za koje se utvrdi da su sada niže od vrednosti poslova koji se obavlјaju na radnom mestu, a još više onima koji, na osnovu novih sistema merenja učinka, dokažu da svoj posao najbolјe rade.

Donošenje sistemskog zakona predstavlјa opredelјenje Vlade Republike Srbije za jasan plan za 2016. godinu, prema kojem će se novim zakonima o platama u javnim službama, državnoj upravi i jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine, kao i izmenama starih zakona o policiji i vojsci definisati posebnosti vrednovanja zarada, dodaje se u saopštenju.

Nacrt zakona se odnosi na oko 500.000 lјudi, te neće biti moguće da svi budu zadovolјni. Iako javna preduzeća i funkcioneri nisu pokriveni ovim Nacrtom zakona, oni neće biti izostavlјeni iz reforme, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija