Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE: UKOLIKO MINISTARSTVO PRAVDE NE ODUSTANE OD NAJAVLJENOG OTPUšTANJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUđU OD 19. JANUARA 2016. GODINE POčEćE GENERALNI šTRAJK. SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH JE SUPROTNO AKCIONOM PLANU ZA POGLAVLJE 23, KOJE PREDVIđA RASTEREćENJE NOSILACA SUDIJSKE I TUżILAčKE FUNKCIJE


Ukoliko Ministarstvo pravde ne odustane od namere da otpusti pravosudne službenike koji su zaposleni na određeno vreme, 19. januara 2016. godine će administrativno osoblje u sudovima i tužilaštvima stupiti u generalni štrajk, zaključak je održanog štrajka upozorenja koji je organizovao Sindikat pravosuđa Srbije, 11. januara 2016. godine.

Prema rečima Slađanke Milošević, predsednice Sindikata pravosuđa Srbije, otpuštanje zaposlenih u pravosuđu je u nesaglasju sa Akcionim planom za Poglavlje 23 koje predviđa rasterećenje nosilaca sudijske i tužilačke funkcije.

- Akcionim planom smo se obavezali da će postepeno sudije i tužioci biti oslobođeni administrativnih obaveza kako bi mogli u potpunosti da se posvete svojim poslovima. Ako budu otpušteni administrativni radnici zaposleni na određeno vreme, sudije i tužioci će biti zatrpani poslovima - navodi Miloševićeva.

Ona dodaje da odnos države prema zaposlenima na određeno vreme predstavlja flagrantno kršenje Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i pita kakva poruka se time šalje privatnim preduzetnicima.

Predstavnici sindikata su prošle nedelje imali sastanak sa ministrom pravde, na kojem im je on ponudio da se ugovori na određeno vreme produže do kraja februara 2016. godine. Za sindikalce je taj predlog bio neprihvatljiv, smatrajući ga prostom kupovinom vremena, bez suštinskog zadiranja u problematiku.

- Mi insistiramo na tome da se definišu jasna merila na osnovu kojih oni planiraju da otpuštaju ljude, kao i to da zajednički radimo na analizi tih merila - podvukla je Miloševićeva.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 11.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija