Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: INSTALIRANA EPISARNICA - "RGZ EGATEWAY", ZA PODNOšENJE, OBRADU, ISPORUKU ZAHTEVA I PRAćENJE PREDMETA


U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) instalirana je elektronska pisarnica "RGZ eGateway" koja će smanjiti gužve na šalterima i onemogućiti korupciju, a počela je i obuka radnika svih službi katastra u Srbiji za prelazak na novi sistem rada.

Prema rečima v.d. direktora RGZ- a, Borka Draškovića, ePisarnica može da prati elektronski predmet od početka do njegove konačne realizacije, te da će na taj način transparentnost rada RGZ- a biti na najvišem nivou, odnosno po evropskim i svetskim standardima.

ePisarnica će skratiti vreme za podnošenje, obradu i isporuku zahteva, ali i uvesti jednostavan mehanizam praćenja predmeta.

Takođe, aplikacija "RGZ eGateway" treba da omogući bezbednu razmenu poruka i podataka, kao i integraciju portala eUprave sa sistemima - RGZ Pisarnica, e-Građevinska dozvola, e-Plaćanje i IS Trezor.

Od početka 2016. godine uvedena je elektronska pisarnica za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje lista nepokretnosti, kopije plana i kopije plana vodova.

"Organizovali smo kolegijum načelnika službi katastra iz cele Srbije, kojima se predstavljaju elektronska objedinjena procedura i elektronska pisarnica, kao i elektronsko potpisivanje dokumenata", rekla je koordinatorka Sektora za katastar nepokretnosti RGZ-a, Mirjana Radović.

Kako je navela, sve službe RGZ-a na celoj teritoriji Srbije će moći da prime elektronske zahteve i elektronskim putem na njih da odgovore.

Taj projekat, koji je finansiran IPA sredstvima, vredan je oko 60 miliona dinara, a izradio ga je konzorcijum domaćih firmi na čelu sa kompanijom SAGA.

Instruktor Goran Adžić, koji u ime konzorcijuma sprovodi obuku, kaže da se zaposleni RGZ-a iz cele Srbije obučavaju za korišćenje e-Pisarnice.

"Građani sada mogu iz svog doma, putem interneta, da podnese zahtev za list nepokretnosti, kopiju plana i kopiju voda. Službenici takav zahtev zavode u e-Pisarnici, obrađuju taj dokument, kače pdf i dokument se preko servisa potpisuje i stranka dobija elektronski potpisani dokument", rekao je Adžić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija