Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SRBIJA OTVORILA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 4 O SLOBODI KRETANJA KAPITALA: Daljim usklađivanje sa standardima EU u oblasti bankarstva, u oblasti tržišta kapitala nekretnina, investicionih i platnih usluga biće obezbeđena dugoročna pravna i finansijska sigurnost, koja je u interesu svih finansijskih institucija, ali pre svega u interesu građana i potencijalnih novih investitora


Srbija je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU. Otvoreno je Poglavlje 4 koji se tiče slobode kretanja kapitala.

Delegaciju Srbije u Briselu predvodila je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, a ispred EU otvaranju poglavlja prisustvovali su komesar za proširenje Oliver Varheji i predsedavajuća Savetom EU, finska ministarka za evropske poslove, Titi Tupurainen.

Srbija u ovom trenutku ima 18 otvorenih pristupnih poglavlja, od čega su dva privremeno zatvorena.

Poglavlje četiri, koje je Srbija otvorila u pregovorima o pristupanju EU, nije samo signal regionu ili način da se pokaže da je politika proširenja EU i dalje živa, već je i pokazatelj da Srbija sprovodi reforme, izjavila je Jadranka Joksimović..

Joksimović je izjavila da je ovaj dan važan za evropski put Srbije.

"Otvorili smo osamnaesto poglavlje u našim pristupnim pregovorima. Osamnaest od 35 znači da smo više od pola otvorili večeras. Nije to cilj sam po sebi, važno je zatvaranje poglavlja, važno je postići sve one standarde koje smo obećali građanima i koje naravno smo zadali i sebi kao cilj", ukazala je Joksimović.

Ona je dodala i da ova polovina pređenog puta ima svoj značaj i da svakako pokazuje da Srbija ne stoji u mestu, kao i da, bez obzira na opštu atmosferu koja nije u poslednje vreme bila naklonjena politici proširenja, ta politika ipak opstaje.

"Imala je, naravno, svojih uspona i padova, ali evo i ovim otvaranjem poglavlja, pokazujemo da je politika proširenja živa", ukazala je Joksimović.

Otvaranje novog poglavlja dokazuje, kako je istakla, da Srbije sprovodi reforme.

"Da li mogu da budu brže, mogu, posebno u nekim oblastima, i trudićemo se u budućem periodu da ubrzamo taj proces, ali ovo poglavlje dokazuje da je Srbija pored uspešnih ekonomskih reformi, ostvarila i određeni napredak u oblasti vladavine prava", ukazala je Joksimović.

Joksimović je naglasila da lično misli da je na osnovu onoga što je Srbija uradila u oblasti vladavine prava moglo da bude otvoreno i više poglavlja, ali je podsetila da je Srbija poznata kao kandidat i pristupajuća zemlja koja se ne žali i koja ne traži nikakve ustupke, već samo fer i pošten pristup i tako će biti i ubuduće.

"Obezbedili smo do sada finansijsku i makroekonomsku stabilnost zemlje, a otvaranje Poglavlja 4 doprineće daljem obezbeđivanju sigurnijeg, stabilnijeg i efikasnijeg finansijskog i platno-bilansnog sistema Srbije", kazala je.

Daljim usklađivanje sa standardima EU u oblasti bankarstva, u oblasti tržišta kapitala nekretnina, investicionih i platnih usluga biće obezbeđena dugoročna pravna i finansijska sigurnost, koja je, kako je naglasila, u interesu svih finansijskih institucija, ali pre svega u interesu građana i potencijalnih novih investitora.

Joksimović je rekla da je važno da Srbija privlači najveći broj direktnih stranih investicija u regionu, a otvaranjem ovog poglavlja dodatno unapređuje nivo pravne sigurnosti za građane i investitore.

"Što se tiče ovog poglavlja, mislim da su sve ove reforme koje smo kao vlada preduzeli, ekonomske reforme koje su bile i nepopularne i teške za naše građane počele da daju efekte i dovele do toga da je ove godine prvi put zabeležen procenat nezaposlenosti ispod 10 odsto. Mislim da su to stvari koje naši građani prepoznaju, a naravno i Evropska unija", rekla je Joksimović.

Narodna banka Srbije imaće kao drugonadležna značajnu ulogu u okviru Poglavlja 4 koje je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, navodi se u saopštenju centralne banke, uz ocenu da je odluka o otvaranju rezultat mera i zakonodavnih aktivnosti koje je Srbija preduzela u prethodnom periodu, kao i sprovedenih reformi na institucionalnom nivou.

"Najšire posmatrano, liberalizacija kretanja kapitala, tržišta nekretnina, kao i platnih usluga, svim učesnicima na finansijskom tržištu otvara veće mogućnosti izbora i dovodi do snižavanja troškova, dok je usklađivanjem domaće regulative sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obezbeđeno transparentno i bezbedno ulaganje novca i unapređen položaj Srbije u međunarodnim okvirima", navedeno je u saopštenju NBS.

U saopštenju se pominju i da su u oblasti koja se odnosi na kretanje kapitala i tekuća plaćanja izvršene značajne izmene domaćih propisa, kojima je obezbeđena konkretna korist građanima i privredi. "Liberalizacijom tekućih plaćanja i, u okviru kapitalnih poslova, direktnih investicija, dugoročnih portfolio ulaganja i dugoročnih kredita, kratkoročnih prekograničnih kreditnih poslova koje obavljaju banke, kao i kratkoročnog zaduživanja po komercijalnim kreditima i po finansijskim kreditima koji su namenjeni za finansiranje uvoza, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i refinansiranje, kao i potpunom liberalizacijom kratkoročnih finansijskih kredita i kratkoročnih portfolio investicija prema zemljama Evropske unije - izvršeno je osavremenjavanje propisa koje je dodatno uticalo na pozitivne ekonomske rezultate zemlje", navela je NBS.

U oblasti platnog sistema Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, postigla je, po oceni NBS, verovatno i najveći napredak u okviru ovog poglavlja, imajući u vidu da se Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) kojim se uređuje ova materija primenjuje još od 2015.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama 2018. nastavljeno je dalje usaglašavanje pravnog okvira sa propisima Evropske unije kojima se uređuju uporedivost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promena platnog računa i pravo na platni račun sa osnovnim uslugama, podseća NBS.

"Uvođenjem brojnih novina ovaj zakon predstavlja dobar primer za to kako usklađivanje domaćeg zakonodavstva s propisima Evropske unije donosi direktne koristi građanima i privredi, što je uvek u fokusu Narodne banke Srbije. Ovim zakonom naš pravni okvir uskladili smo s četiri veoma značajna propisa Evropske unije u oblasti platnog sistema, i to s propisima kojima se uređuju platne usluge, konačnost poravnanja u platnim sistemima, elektronski novac, pravo na platni račun s osnovnim uslugama i uporedivost naknada", navedeno je u saopštenju.

Centralna banka podsetila je da je povećana konkurencija u domenu pružanja platnih usluga, pa tako pored banaka sada na tržištu Srbije posluje 13 platnih institucija i dve institucije elektronskog novca.

I u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Srbija je postigla značajan napredak u usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije, imajući u vidu da je donela novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) kojim je izvršeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa relevantnim preporukama FATF (Financial Action Task Force - međunarodnog tela koje usvaja globalne standarde u ovoj oblasti) i Četvrtom Direktivom (EU) 2015/849, podsetili su u saopštenju.

"Posebno je značajno to što je Republika Srbija u vrlo kratkom roku u potpunosti sprovela Akcioni plan FATF iz februara 2018, a u mnogim oblastima otišla i korak dalje od onoga što je traženo ovim akcionim planom. Navedeno je potvrdio i FATF u svom javnom saopštenju objavljenom nakon plenarnog zasedanja tog tela u junu 2019. godine, čime je istaknut značajan napredak koji je Srbija postigla u poboljšanju svog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, potvrđujući na taj način da su mehanizmi u ovom domenu značajno ojačani", jedna je od ocena u saopštenju. Takođe, ocenjeno je da je osigurana politička posvećenost na najvišem nivou, kao i da su obezbeđeni institucionalni kapaciteti za održivost reformi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U dosadašnjem procesu ispunjavanja kriterijuma za članstvo i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Narodna banka Srbije je preduzela važne korake ka potpunoj harmonizaciji domaćih propisa sa relevantnim propisima Evropske unije, doprinoseći unapređenju privrednog ambijenta i razvoju usluga koje će biti kvalitetnije, raznovrsnije i dostupnije građanima, ocenjuju u centralnoj banci.

A u prilog takvoj oceni navode da su osim Poglavlja 4 - Slobodno kretanje kapitala, koje je danas otvoreno, u proteklom periodu otvorena i dva poglavlja u kojima je NBS prvonadležna i to Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018, a Poglavlje 9 - Finansijske usluge na Međuvladinoj konferenciji u junu 2019.

Pored toga, na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018. otvoreno je i Poglavlje 18 - Statistika, u kojem Narodna banka Srbije, kao jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike, ima značajnu ulogu.

NBS još poručuje da navedenim zadacima i principima ostaje posvećena u daljem toku pregovora, a imajući u vidu svoje strateško opredeljenje da kontinuirano unapređuje domaći pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćeg tržišta i da to bude uvek u korist naših građana i privrede.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija